medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Dokument

Här hittar du dokument som
patientsäkerhetsberättelser,
våra policys och certifikat.

Patientsäkerhetsberättelser

 

Patientsakerhetsberattelse_2015_n.png
Patientsakerhetsberattelse_2015_n.png
Patientsakerhetsberattelse_2014_n.png

 Patientsakerhetsberattelse_2013_n.png

 Patientsakerhetsberattelse_2012_n.png

 

  

Certifikat

 

Screen Shot 2017-05-08 at 10.35.27 AM.png
Screen Shot 2017-05-08 at 10.35.41 AM.png

  

Policys