Friska medarbetare och välmående företag

MedHelp Cares plattform för digital företagshälsa hjälper er till minskad sjukfrånvaro, friskare medarbetare och en hälsosammare arbetsplats.

Sänk sjukfrånvaron och identifiera risker för långtidsfrånvaro

 • Frånvarohantering

  Frånvarohantering

  Frånvarohantering är vår tjänst för sjuk- och friskanmälan och bidrar till att sänka sjukfrånvaron, få överblick över frånvaroläget och minska administrationen för HR och cheferna när medarbetare är sjuka eller vid rehabilitering.Läs mer Frånvarohantering

 • Sjukvårdsrådgivning

  Sjukvårdsrådgivning

  Som en del av fråvarohanteringen ingår sjukvårdsrådgivning från MedHelps erfarna sjuksköterskor för att medarbetaren ska kunna återgå till arbetet så snabbt som möjligt och få stöd vid VAB.Läs mer Sjukvårdsrådgivning

 • Rehabstöd

  Rehabstöd

  Vårt rehabstöd hjälper dig som arbetsgivare att fullfölja ditt rehabiliteringsansvar. När en medarbetare bli sjuk skickas påminnelser i realtid om vilka insatser som behöver göras. All dokumentation sparas på ett GDPR säkert sätt.Läs mer Rehabstöd

 • Identifiera tidiga signaler med AI

  Identifiera tidiga signaler med AI

  Vårt AI hjälper arbetsgivare att i ett tidigt skede identifiera tidiga signaler på ohälsa, vilket underlättar för chefer att arbeta preventivt med medarbetarnas hälsa. Chefer får automatiska notifikationer och rekommendationer när det är dags att starta ett hälsofrämjande ärende, och HR får översikt på det förebyggande hälsoarbetet.Läs mer Identifiera tidiga signaler med AI

 • Sjukfrånvarostatistik

  Sjukfrånvarostatistik

  Vi ger er insikter utifrån er egen statistik och verktyg som möjliggör analys, jämförelser och datadrivna underlag för att fånga upp risker, minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron i organisationen.Läs mer Sjukfrånvarostatistik

Läs mer om vår plattform

Lätt att använda

Vår SaaS-plattform är enkel att komma igång med och enkel för både chefer och medarbetare att använda. Vi gör det möjligt att upptäcka mönster och jobba proaktivt med ohälsa

GDPR-säkert

Inga mer sjukanmälningar & sjukintyg via telefon eller mail som bryter mot GDPR. Vi erbjuder en smidig och GDPR-säker hantering av allt kring sjukfrånvaro och rehabilitering.

Sänkta kostnader

Genom att få koll på sjukfrånvaron och jobba datadrivet kan man mäta effekterna av insatser,  sänka kostnader relaterade till sjukfrånvaro och få ökad lönsamhet.

Frånvaroläget idag​

Här uppdaterar vi med dagsaktuell frånvarostatistik bland ca 200.000 medarbetare på svenska arbetsplatser. Informationen bygger på realtidsdata från MedHelp Care, som har Sveriges mest omfattande dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Frånvarograden beräknas genom kvoten mellan antalet frånvarodagar genom antalet arbetade dagar, i den givna perioden.

Kontroll på sjukfrånvaron med MedHelp Care

Vi erbjuder en plattform som gör det möjligt att få koll på och sänka sjukfrånvaron i organisationen. Genom att få överblick på sjukfrånvaron och dess orsaker kan du som arbetsgivare fånga tidiga signaler på ohälsa och arbeta proaktivt tillsammans med företagshälsan för att undvika kostsam långtidssjukfrånvaro och rehabilitering.

Vill du veta varför MedHelp Care är utvald partner till 2 av Sveriges största företagshälsor?

Hur mycket sparar ditt företag på sänkt sjukfrånvaro?

Nedan kan ni räkna ut hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Årlig kostnad för långtidssjukfrånvaro:
kr
Korttidsjukfrånvaro sjuklönekostnader:
kr
Produktionsbortfall pga korttidssjukfrånvaro:
kr
Kostnad adminstrativ chefstid:
kr
Besparing per år om sjukfrånvaron
minskar med 1%-enhet:
kr

Se video om hur MedHelps plattform funkar

Hälsodata visar vägen
till en hållbar affär

Vi har gjort en undersökning bland 300 HR-ansvariga och 300 chefer som visar på bristande kunskap om hur stor sjukfrånvaron i den egna organisationen är, vad sjukfrånvaron beror på och hur mycket sjukskrivna medarbetare kostar företaget.

Hälsodata visar vägen
till en hållbar affär

Outsourcinglösningar som effektiviserar vården

Vår samarbetspartner MedHelp Sjukvårdsrådgivning hanterar 1177 Vårdguiden på telefon för Region Stockholm. Det har de gjort i 20 år. De besvarar årligen 1,5 miljoner samtal i regionen, med Sveriges kortaste svarstider, högsta tillgänglighet och lägsta kostnad. Vad kan din region spara på outsourcad sjukvårdsrådgivning?

Några av våra kunder

Saab, Epiroc, Octapharma, Keolis, Unilever, Enköpings kommun, Lycksele kommun

”Cheferna tycker att det är bra att ha enhetlighet, tydliga processer och få automatiska påminnelser vid risk för långtidssjukfrånvaro.”

Anita Vidovic
HR-specialist på Saab

”MedHelps frånvarohantering och rehabiliteringsstöd är viktiga verktyg i vårt arbete för att sänka sjuktalen.”

Camilla Persson
HR-specialist på Lycksele Kommun

”Jag har stor hjälp av att få en översikt och nulägesrapport av hälsoläget i teamet, och Rehabstödet ger bra stöd vid rehabärenden.”

Simon Götz
Gruppchef på Octapharma

7 tips rehab

7 tips för en effektiv rehabilitering

När långtidssjukskrivningen väl blivit ett faktum är det viktigt att arbetsgivaren sätter in rätt rehabiliteringsåtgärder i tidigt skede för att medarbetaren ska komma tillbaka i arbete så snart som möjligt. Här delar vi med oss av 7 tips för en effektiv rehabilitering för dig som är chef eller arbetsgivare.

Läs mer

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!