Säkra företagets återgång till arbetsplatsen med digital företagshälsa

MedHelps plattform för digital företagshälsa med sjukvårdsrådgivning avlastar dig som arbetsgivare och säkerställer en korrekt och enhetlig hantering av medarbetarnas frågor vid återgången till arbetsplatsen. Vi hjälper er till sänkt sjukfrånvaro, friskare medarbetare och en hälsosammare arbetsplats.

Digital företagshälsa för ökat välmående

Vår plattform för digital företagshälsa ger en smidig, säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsfrågor. Det möjliggör ett proaktivt arbete med organisationens hälsa och leder till friska arbetsplatser, välmående företag och lägre kostnader.

Våra tjänster signalerar ohälsa vid ett tidigt stadium och skickar automatiska notifikationer till chef/HR när åtgärder måste utföras. Detta gör att arbetsgivaren får en helhetsbild av hälsoläget i realtid och kan sätta in rätt resurser som leder till sänkt sjukfrånvaro.

Några resultat som våra kunder ser är:


För friskare medarbetare och välmående företag

Med digital företagshälsa från MedHelp Care får ni koll på sjukfrånvaron och kan spara pengar. Oavsett om du är vd, chef eller har en HR-funktion får du en smidig lösning för frånvarohantering, stöd i rehabilitering och en samlad plats för statistik och nödvändig dokumentation.

Hälsodata visar vägen
till en hållbar affär

Vi har gjort en undersökning bland 300 HR-chefer som visar på bristande kunskap om hur stor sjukfrånvaron i den egna organisationen är, vad sjukfrånvaron beror på och hur mycket sjukskrivna medarbetare kostar företaget.

Hälsodata visar vägen
till en hållbar affär

Outsourcinglösningar som effektiviserar vården

Vår samarbetspartner MedHelp Sjukvårdsrådgivning hanterar 1177 Vårdguiden på telefon för Region Stockholm. Det har de gjort i 20 år. De besvarar årligen 1,5 miljoner samtal i regionen, med Sveriges kortaste svarstider, högsta tillgänglighet och lägsta kostnad. Vad kan din region spara på outsourcad sjukvårdsrådgivning?

Några av våra kunder

Saab, Epiroc, Octapharma, Keolis, Unilever, Enköpings kommun, Lycksele kommun

”Medarbetarna värdesätter enkelheten och den personliga rådgivningen. Cheferna tycker att det är bra att ha allt samlat på en plats, ha tydliga processer och få automatiska påminnelser vid långtidssjukskriven eller har upprepad frånvaro,”

Anita Vidovic
HR-specialist på Saab

”MedHelps frånvarohantering och rehabiliteringsstöd är viktiga verktyg i vårt arbete för att sänka sjuktalen.”
 

Camilla Persson
HR-specialist på Lycksele Kommun

”Jag har stor hjälp av att få en översikt och nulägesrapport av hälsoläget i teamet, och Rehabstödet ger bra stöd vid rehabärenden.”
 

Simon Götz
Gruppchef på Octapharma

Prehab – att fånga upp och förebygga ohälsa

För arbetsgivare finns många fördelar med att jobba med prehab. Ett proaktivt och tydligt arbete med hälsa upplevs positivt av medarbetarna och kan vara en viktig del i företagskulturen och värderingarna. Vi har tagit fram tips för hur du som arbetsgivare arbetar aktivt med prehab.

Läs mer

Rekordsnabb start när Saab införde MedHelps plattform

I juni 2020 började Saab använda MedHelps frånvarohantering och rehabstöd för 15 000 medarbetare. Införandet skedde på kort tid och byggde på att mängder av data integrerats mellan Saabs och MedHelps system. Stort engagemang, nära samarbete och tydliga fördelar för användarna har varit några av framgångsfaktorerna i införandet.

Läs mer

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.