Friskare medarbetare och välmående företag

Digitala lösningar för bättre företagshälsa

MedHelp hjälper er att fatta datadrivna beslut och få kontroll över sjukfrånvaron. Vår smarta SaaS-tjänst skapar ordning och reda, stöttar såväl chefer som medarbetare vid sjukskrivningar och möjliggör sänkta kostnader genom att skapa en friskare arbetsplats.

Outsourcinglösningar som effektiviserar vården

MedHelp hanterar 1177 Vårdguiden på telefon för Region Stockholm. Det har vi gjort i 20 år. Vi besvarar årligen 1,5 miljoner samtal i regionen, med Sveriges kortaste svarstider, högsta tillgänglighet och lägsta kostnad. Vad kan din region spara på outsourcad sjukvårdsrådgivning?

Några av våra kunder

Axess Logistics, Keolis, Bileko Car Parts AB, Städservice Enköpings kommun, Unilever, Gamla Uppsala Buss

”MedHelps frånvarohantering och rehabiliteringsstöd är viktiga verktyg i vårt arbete för att sänka sjuktalen.”

Camilla Persson
HR-specialist på Lycksele Kommun

Genom att använda MedHelps lösningar har GUB lyckats sänka sjukfrånvaron, identifierat sjukfrånvaroorsaker och kan enklare stötta medarbetare med upprepad frånvaro.
”Axess Logistics i Malmö har under det första året med Sjuk och Frisk-tjänsten halverat sina sjuktal. Ordning och reda i dokumentationen bidrog också till att de klarade inspektion från Arbetsmiljöverket utan anmärkning.”

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.

    Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig eller din Region med sjukvårdsrådgivning