Friska medarbetare och välmående företag

MedHelp Cares plattform för digital företagshälsa hjälper er till minskad sjukfrånvaro, friskare medarbetare och en hälsosammare arbetsplats.

Sänk sjukfrånvaron och identifiera risker för långtidsfrånvaro

 • Frånvarohantering

  Frånvarohantering är vår tjänst för sjuk- och friskanmälan och bidrar till att sänka sjukfrånvaron, få överblick över frånvaroläget och minska administrationen för HR och cheferna när medarbetare är sjuka eller vid rehabilitering.Läs mer

 • Sjukvårdsrådgivning

  Som en del av fråvarohanteringen ingår sjukvårdsrådgivning från MedHelps erfarna sjuksköterskor för att medarbetaren ska kunna återgå till arbetet så snabbt som möjligt och få stöd vid VAB.Läs mer

 • Rehabstöd

  Vårt rehabstöd hjälper dig som arbetsgivare att fullfölja ditt rehabiliteringsansvar. När en medarbetare bli sjuk skickas påminnelser i realtid om vilka insatser som behöver göras. All dokumentation sparas på ett GDPR säkert sätt.Läs mer

 • Bemanningsplanering

  Vår bemanningsplanering ger full överblick över sjukfrånvaron och VAB i realtid, underlättar planering, bemanning och administration för chefer och bemanningsansvariga.Läs mer

 • Sjukfrånvarostatistik

  Vi ger er insikter utifrån er egen statistik och verktyg som möjliggör analys, jämförelser och datadrivna underlag för att fånga upp risker, minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron i organisationen.Läs mer

Läs mer om vår plattform

Lätt att använda

Vår SaaS-plattform är enkel att komma igång med och enkel för både chefer och medarbetare att använda. Vi gör det möjligt att upptäcka mönster och jobba proaktivt med ohälsa

GDPR-säkert

Inga mer sjukanmälningar & sjukintyg via telefon eller mail som bryter mot GDPR. Vi erbjuder en smidig och GDPR-säker hantering av allt kring sjukfrånvaro och rehabilitering.

Sänkta kostnader

Genom att få koll på sjukfrånvaron och jobba datadrivet kan man mäta effekterna av insatser,  sänka kostnader relaterade till sjukfrånvaro och få ökad lönsamhet.

Kontroll på sjukfrånvaron med MedHelp Care

Vi erbjuder en plattform som gör det möjligt att få koll på och sänka sjukfrånvaron i organisationen. Genom att få överblick på sjukfrånvaron och dess orsaker kan du som arbetsgivare fånga tidiga signaler på ohälsa och arbeta proaktivt tillsammans med företagshälsan för att undvika kostsam långtidssjukfrånvaro och rehabilitering.

Vill du veta varför MedHelp Care är utvald partner till 2 av Sveriges största företagshälsor?

Se video om hur MedHelps plattform funkar

Hälsodata visar vägen
till en hållbar affär

Vi har gjort en undersökning bland 300 HR-chefer som visar på bristande kunskap om hur stor sjukfrånvaron i den egna organisationen är, vad sjukfrånvaron beror på och hur mycket sjukskrivna medarbetare kostar företaget.

Hälsodata visar vägen
till en hållbar affär

Outsourcinglösningar som effektiviserar vården

Vår samarbetspartner MedHelp Sjukvårdsrådgivning hanterar 1177 Vårdguiden på telefon för Region Stockholm. Det har de gjort i 20 år. De besvarar årligen 1,5 miljoner samtal i regionen, med Sveriges kortaste svarstider, högsta tillgänglighet och lägsta kostnad. Vad kan din region spara på outsourcad sjukvårdsrådgivning?

Några av våra kunder

Saab, Epiroc, Octapharma, Keolis, Unilever, Enköpings kommun, Lycksele kommun

”Cheferna tycker att det är bra att ha enhetlighet, tydliga processer och få automatiska påminnelser vid risk för långtidssjukfrånvaro.”

Anita Vidovic
HR-specialist på Saab

”MedHelps frånvarohantering och rehabiliteringsstöd är viktiga verktyg i vårt arbete för att sänka sjuktalen.”

Camilla Persson
HR-specialist på Lycksele Kommun

”Jag har stor hjälp av att få en översikt och nulägesrapport av hälsoläget i teamet, och Rehabstödet ger bra stöd vid rehabärenden.”

Simon Götz
Gruppchef på Octapharma

MedHelp ger överblick och trygghet i arbetsmiljöarbetet hos snabbväxande läxföretaget Allakando

Med snabb tillväxt kommer ofta ett behov av ökad struktur och systematik i hur arbetet bedrivs, och så var det också för läxhjälpsföretaget Allakando. De valde därför MedHelps plattform för digital företagshälsa. Resultatet är mindre tid för administration, en trygghet i att lagar och regler följs och att medarbetare och chefer får det stöd de behöver när någon är sjuk.

Läs mer

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

  Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.