1 av 3 HR-chefer vet inte vad sjukfrånvaron i företaget kostar

Dela

En undersökning bland 200 HR-chefer i företag med över 200 anställda visar på bristande kunskap om hur stor sjukfrånvaron i den egna organisationen är, vad sjukfrånvaron beror på och hur mycket sjukskrivna medarbetare kostar företaget. Samtidigt skulle företagen kunna sänka både sjukfrånvaron och kostnader markant genom bättre kunskaper och mer träffsäkra åtgärder.  Med fortsatta rekommendationer på att arbeta hemifrån får de flesta företag än svårare att fånga upp problem tidigt.

Sjukfrånvaro är dyrt för företag, sett till såväl direkta kostnader som produktionsbortfall. Kostnad för korttidssjukskrivning uppskattas till 10 procent av månadslönen per dag, och varje fall av långtidssjukfrånvaro kostar i snitt arbetsgivaren 100 000 kronor i förlorad produktion*.

För ett företag med 500 anställda, en genomsnittlig månadslön på 30 000 kronor och en sjukfrånvaro på 6 procent är kostnaden för sjukfrånvaron över 20 miljoner per år. Om sjukfrånvaron sänks med endast 1 procentenhet sjunker kostnaden med 3,5 miljoner kronor per år (avser korttidsfrånvaro).

Stora brister i metoder och system

Trots att de rör sig om så pass stora summor visar en undersökning från MedHelp att en av tre HR-chefer inte har koll på kostnaden för sjukfrånvaron, och att det finns en stor okunskap om både sjuktal och orsaker till sjukfrånvaron. Många företag saknar bra metoder för att mäta och följa sjukfrånvaron över tid och arbetar ofta i undermåliga och dåligt integrerade system

– Vi ser att hälsofrågorna står högt på agendan, men många saknar bra möjligheter att mäta och analysera företagets hälsoarbete. Med en dålig bild av utgångsläget blir det svårt att veta vilka åtgärder som behövs för att skapa en friskare organisation. Samtidigt har detta direkt effekt på företagets produktivitet och lönsamhet, säger Tobias Ekros, vd för MedHelp.

Drygt hälften av företagen har något övergripande system för att ha koll på sjukfrånvaron. Vissa har olika lösningar i olika delar i företaget och andra har inget system alls. Information om sjukfrånvaro innehåller också personuppgifter som ska hanteras i enlighet med GDPR.

– Idag finns företag som hanterar sjukanmälningar via telefon, mejl och i excel vilket gör det svårt att få överblick och dokumentera personuppgifter på rätt sätt. Ett system för att följa sjukfrånvaron behöver inte kosta mer än vad företagen lägger på kaffe till medarbetarna, men innebär säker dokumentation och kan sänka företagets sjukfrånvarokostnader, säger Tobias Ekros.

Fakta från rapporten Hälsodata visar vägen till en hållbar affär

  • 20 procent av HR-cheferna vet inte hur hög sjukfrånvaron i den egna organisationen är
  • 35 procent av HR-cheferna vet inte vad sjukfrånvaron kostar
  • 52 procent av HR-cheferna har dålig koll på vad sjukfrånvaron beror på
  • Endast 31 procent har bra rutiner för att fånga upp signaler på ohälsa

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av MedHelp bland 305 HR-ansvariga och HR-chefer. 200 av företagen har över 200 anställda, 105 under 200. I denna rapport är data baserat på organisationer med 200 anställda eller fler. Undersökningen genomfördes under perioden 12–20 mars 2020.

*Källa: Arbetsgivarens kostnader, åtgärder och anpassningar för sjuknärvarande och sjukfrånvarande medarbetare, K Ekberg, L Bernfort et al, HELIX-rapport 17:003, Linköpings Universitet”

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?