7 tips – Checklista för det ”nya normala” arbetslivet efter covid

Dela

Restriktionerna har lyfts och i det ”nya normala” arbetslivet kommer troligtvis en stor andel anställda att fortsätta vilja arbeta på distans om de kan, medan några väljer kontoret – eller både och. Här ger vi en checklista med 7 tips på vad som kan vara bra att tänka på för dig som är arbetsgivare i den här situationen.  

Oavsett var medarbetaren utför sitt arbete behöver arbetsgivaren säkra en god arbetsmiljö. Det kan vara särskilt utmanande på en arbetsplats i förändring, med medarbetare på olika platser. Det kräver planering, tankearbete, praktiska åtgärder och kommunikation.

1. Rutiner

Bestäm vad som gäller för er arbetsplats och kommunicera det i god tid till medarbetarna så att de vet vad som förväntas och hur de ska agera. Kan medarbetarna välja när och var de arbetar, ska alla arbeta från kontoret eller behövs ett särskilt schema för vem som ska arbeta var och när?

2. Uppföljning

Följ upp hur det fungerar med jämna mellanrum. Anpassa och var lyhörd för medarbetarnas frågor och funderingar. Om ni förändrar rutinerna, kommunicera det tydligt till medarbetarna.

3. Ledarskap

Se till att cheferna får det stöd och den kompetens som krävs för att leda de medarbetare som är på plats och de på Om cheferna inte har fått det tidigare är det hög tid nu. Se till att de har nära kontakt med medarbetarna även om de inte ses.

4. Arbetsmiljöansvar

Säkerställ ert arbetsmiljöansvar som arbetsgivare gällande arbetsmiljön både för de som är på kontoret och de som arbetar på distans. Tala även med medarbetarna om deras eget ansvar.

5. Välmående

Ha regelbunden kontakt med medarbetarna för att höra hur arbetet går och hur de mår. På så sätt är det enklare att fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Detta kan vara särskilt svårt med medarbetare på distans. Använd gärna ett digitalt system för att dokumentera och kunna agera tidigt vid behov.

6. Sjukfrånvaro

Var tydlig med vad som gäller vid sjukdom för den som arbetar på distans. Vilka rutiner finns för att jobba när man är krasslig? Det finns en tendens att färre sjukskriver sig när man jobbar hemma, vilket kan göra det svårt för arbetsgivaren att se det verkliga hälsoläget eller fånga upp signaler på ohälsa. Ett verktyg som frånvarohantering kan underlätta en sådan här situation.

7. Symtom på sjukdom

Även fortsättningsvis behöver ni som arbetsgivare vara tydlig med att den som känner av symtom inte ska vara på kontoret.  Hänvisa till sjukvårdsrådgivning vid behov

Stöd finns att hämta i digitala tjänster

MedHelps plattform för digital företagshälsa underlättar arbetsmiljöarbetet genom att samla ihop all data och information kopplat till hälsa och sjukfrånvaro på ett överskådligt sätt. Plattformen är molnbaserad vilket gör den lättåtkomlig oavsett var chefen eller medarbetaren befinner sig.

Vill du veta mer om hur MedHelp kan hjälpa ditt företag med utmaningarna  i det “nya normala” arbetslivet?

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?