Friskare medarbetare och välmående företag

Vår plattform för digital företagshälsa hjälper er till en hälsosammare arbetsplats, friskare medarbetare och lägre sjukfrånvaro.

Digital företagshälsa för ökat välmående

MedHelps plattform för digital företagshälsa ger en smidig, säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsfrågor. Det möjliggör ett proaktivt arbete med organisationens hälsa och leder till friska arbetsplatser, välmående företag och lägre kostnader.

Våra tjänster signalerar ohälsa vid ett tidigt stadium och skickar automatiska notifikationer till chef/HR när åtgärder måste utföras. Detta gör att arbetsgivaren får en helhetsbild av hälsoläget i realtid och kan sätta in rätt resurser som leder till sänkt sjukfrånvaro.

Några resultat som våra kunder ser är:

Outsourcinglösningar som effektiviserar vården

MedHelp hanterar 1177 Vårdguiden på telefon för Region Stockholm. Det har vi gjort i 20 år. Vi besvarar årligen 1,5 miljoner samtal i regionen, med Sveriges kortaste svarstider, högsta tillgänglighet och lägsta kostnad. Vad kan din region spara på outsourcad sjukvårdsrådgivning?

Några av våra kunder

Octapharma, Keolis, Unilever
Enköpings kommun, Lycksele kommun, Gamla Uppsala Buss

”MedHelps frånvarohantering och rehabiliteringsstöd är viktiga verktyg i vårt arbete för att sänka sjuktalen.”

Camilla Persson
HR-specialist på Lycksele Kommun

”Genom att använda MedHelps lösningar har GUB lyckats sänka sjukfrånvaron och kan enklare stötta medarbetare med upprepad frånvaro.”

Peter Andersson
Personalchef på Gamla Uppsala Buss

”Jag har stor hjälp av att få en översikt och nulägesrapport av hälsoläget i teamet, och Rehabstödet ger bra stöd vid rehabärenden.”

Simon Götz
Gruppchef på Octapharma

Planerad ägarförändring dras tillbaka

Det står nu klart att tjänstemännen i HSF (Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen) kommer att rekommendera politikerna i HSN (Hälso- och Sjukvårdsnämnden) i Region Stockholm att inte godkänna Kry som ny ägare av MedHelp AB vid mötet den 9 mars.

Läs mer

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig eller din Region med sjukvårdsrådgivning

    Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

      Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.