Tillbaka på jobbet – arbetsgivarens ansvar att minska smittspridning kvarstår

Dela

Nu återvänder många svenskar till kontoren – efter lång tid hemma. Trots att de flesta coronarestriktioner är slopade, är Covid-19 fortsatt en allvarlig smitta och en risk för såväl den enskilde medarbetaren som arbetsgivaren. Den 29 september 2021 gäller nya allmänna råd och vi har gjort en sammanfattning om hur du som arbetsgivare kan underlätta för de anställda att minska risken för spridning av covid-19.

Förebygga smittspridning på arbetsplatsen

Arbetsgivare i Sverige behöver även framåt arbeta aktivt för att minimera smittriskerna på arbetsplatsen. Arbetsgivarens ansvar att jobba förebyggande innebär att de ska:

 • Hålla sig uppdaterade om det lokala smittläget
 • Göra riskbedömningar
 • Genomföra åtgärder för att minimera smittspridning på arbetsplatsen.

Riskbedömningar på en arbetsplats kan leda till åtgärder som skiljer sig från de allmänna rekommendationerna i samhället.

– Nu gäller det för arbetsgivare att fortsatt ta fullt ansvar för sina medarbetares arbetsmiljö, det är lika viktigt nu som tidigare.  Även om restriktioner tagits bort ska vi inte ropa faran över. Därför behöver arbetsgivaren ha koll på risker och vid behov vidta åtgärder och följa upp. De behöver till exempel ta hänsyn till lokal smittspridning eller om det finns riskgrupper på arbetsplatsen, säger Tobias Ekros, VD på MedHelp Care.

Minska smittspridning fortsatt fokus

Många av dem som jobbat hemifrån återgår nu successivt till kontoren. Det betyder att fler människor rör sig ute i samhället, och att de som arbetar i till exempel affärer, restauranger, kollektivtrafik och sjukvård kommer i kontakt med fler personer. I detta läge behöver både medarbetare och arbetsgivare hjälpas åt och ta sitt ansvar för att minimera smittspridning.

Det här kan du som medarbetare göra:

 • Om möjligt, undvik att resa i kollektivtrafik under rusningstid.
 • Ta med lunch hemifrån eller ta lunch något tidigare eller senare för att undvika onödig trängsel i lunchruschen.
 • Undvik trängsel.
 • Se till att fortsatt hålla god handhygien – tvätta händerna regelbundet och ordentligt.
 • Om du inte är fullvaccinerad, följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd till andra människor.
 • Om möjligt, arbeta hemma om du känner dig sjuk och vid milda symtom på Covid-19.

Det här bör du som arbetsgivare göra:

 • Om dina medarbetare jobbat hemifrån, förbered för en stegvis och trygg återgång till arbetsplatsen.
 • Se till att medarbetare kan hålla avstånd så långt det är möjligt, och skapa förutsättningar att undvika trängsel.
 • Underlätta för medarbetare att kunna resa till och från jobbet utanför rusningstid.
 • Uppmuntra till att ta sig till arbetet med annat än kollektivtrafik, till exempel att cykla eller gå.
 • Överväg personliga arbetsredskap och egen utrustning.
 • Städa arbetsplatsen noga och ofta, se till att gemensamma ytor torkas av och att det alltid finns tvål och handsprit tillgängligt.
 • Se till att medarbetare alltid stannar hemma vid symtom.
 • Underlätta om möjligt för medarbetare med milda symtom att arbeta hemma.
 • Kom ihåg särskilda regler och riskbedömning för gravida medarbetare.

– Även om det är arbetsgivaren som har det legala ansvaret är det jätteviktigt att alla hjälps åt att minska risken för smitta. Alla kan ju bidra och vi vill nog alla behålla Sverige och våra kontor öppna och tillgängliga för alla, säger Tobias Ekros.

Läs mer hos arbetsmiljöverket

Vill du veta mer om hur MedHelp Care kan stötta ditt företag vid återgången till arbetsplatsen? 

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?