medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

MedHelp välkomnar ett av Sveriges största företag

MedHelp sjuksköterska

Efter att i flera år ha hjälpt delar av organisationen så har vi nu tecknat ett avtal med hela företagets svenska verksamhet. Samarbetet innebär att vi kommer hantera alla anställdas sjuk- och friskanmälningar. Med hjälp av rehab-stödsystemet ”Rehabkollen” har företaget också valt att ge cheferna i organisationen ett verktyg som underlättar rehab-arbetet. Vi ser fram emot ett långt och gott samarbete!

 

Sjuk och Frisk / Chefsstöd