medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Nytt e-hälsocenter i Kalix för vård via Hjärtupplysningen

Vårdoperatör via Hjärtupplysningen

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. I Sverige dör fyra av tio i en hjärtsjukdom. Många hjärtsjukdomar kan upptäckas och begränsas genom preventiv screening och diagnostik, bland annat  genom att lyssna på hjärtat och med EKG.

Med modern teknik realiseras nu nya möjligheter för bättre bedömning med hjälp av videostöd och sensordata från patienter. Från MedHelps nystartade e-hälsocenter i Kalix vårdas kroniskt sjuka och hjärtpatienter på distans.

 

Inledningsvis ansluts Hjärtupplysningen som är en del av Coala Premium abonnemang.

 

- För MedHelp är det inget nytt med vård på distans. Det som är nytt är den moderna tekniken som realiserar  nya möjligheter till ännu bättre bedömning med hjälp av videostöd och sensordata från patienterna, säger Andreas Winqvist, VD på MedHelp.

 

MedHelps sjuksköterskor kan med hjälp av monitorering snabbt hjälpa patienten när ett förändrat mönster upptäcks eller om förutbestämda gränsvärden överskrids. Hjälpen kan vara avgörande för patientens välmående och i många fall kan man undvika lidande, onödiga vårdbesök och akut vårdsökande.

 

MedHelps e-hälsocenter i Kalix arbetar erfarna och legitimerade sjuksköterskor som utbildats och certifierats för vård på distans med inriktning mot hjärta och lungor. De första Coala Premium användarna kommer att anslutas till e-hälsocentret under november 2016. Under nästa år förväntas fler tjänster ansluta till e-hälsocentret och rådgivning och vård för både hjärta och lungor kommer att ges till ett hundratal användare och patienter. Fler av MedHelps sjuksköterskor kommer att vidareutbildas efter hand och fler av våra befintliga kompetenscenter kommer att ansluta som e-hälsocenter för att möta efterfrågan.

 

För mer information, kontakta:

Andreas Winqvist, VD, 08-528 528 00, andreas.winqvist@medhelp.se
Jonas Sareld, Marknadschef, 073-838 70 80,
jonas.sareld@medhelp.se

 

Monitorering

 

Om MedHelp

MedHelp är ett tjänsteföretag med smarta lösningar inom eHälsa. Som vårdoperatör erbjuder vi vård på distans med sjukvårdsrådgivning och andra digitala tjänster. Vi utvecklar och underlättar för företag, organisationer och vården. Våra 270 sjuksköterskor lugnar sjuka medarbetare med kompetenta råd. Statistik och sjuk- och friskanmälan underlättar för cheferna. Vi för dialog med kroniskt sjuka patienter och ger sjukvårdsrådgivning i deras hemmamiljö.

Landsting och regioner får hjälp med sjukvårdsnära tjänster och vi är ombud för Stockholms alla sjukhus. Att vi är rikstäckande gör oss stora nog att hantera världsledande företag och organisationer. Vi har också förmågan att skapa förtroende i de personliga kontakterna.

Företaget grundades år 2000. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs dygnet runt, året runt. Vår hemmamarknad är Sverige och Norden. I norra Europa är vi ett av de största privata företagen i vår bransch.