medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

MedHelp Blogg

Läs om digitaliseringen av vården och transformationen från kalenderstyrd till behovsstyrd vård. Ta in mer information om hur sjukfrånvaron kan sänkas och mer energi och pengar kan läggas på rätt saker för dig som arbetsgivare.

Jenny Bergman

Jenny Bergman
Find me on:

Recent Posts

Skapa en frisk organisation med 4 steg

Jag har funderat på vad som får medarbetare att prestera bättre och stanna kvar längre. Kanske är det hur frisk organisationen är och hur väl ledarskapet fungerar? Jag tror i alla fall att det är...
Lästid: 8 min
Läs mer

Hur jobbar ni med er rehabprocess?

Rehab är en del av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Varje år ska arbetsgivare göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och om det inte har fungerat bra så ska arbetet...
Lästid: 4 min
Läs mer

Så arbetar du proaktivt med friskvård och hälsa på företaget

Välbefinnande på arbetsplatsen ökar förutsättningarna för att sänka sjukfrånvaron och höjer prestationen och produktiviteten. På de flesta arbetsplatser inser man fördelen med att satsa på...
Lästid: 6 min
Läs mer

Karensdag blir karensavdrag

Slopad karensdag Den första januari 2019 tas karensdagen bort och ersätts istället med ett karensavdrag. Det nya upplägget innebär att avdraget som görs när du blir sjuk räknas på ett annat sätt än...
Lästid: 3 min
Läs mer

Zebra - ett framgångsprojekt

Kortare arbetstid med heltidslön Det startade med att våra sjuksköterskor lyfte frågan, under höstkonferensen 2016, om att arbeta kortare arbetsdagar med bibehållen lön. De efterlyste ett mer...
Lästid: 5 min
Läs mer

Stötta stressade medarbetare tillbaks i arbete

Tidiga och välplanerade insatser är avgörande för att medarbetare med stressrelaterad frånvaro ska komma tillbaks till jobbet. Ju längre en person med stressrelaterad sjukdom är sjukskriven desto...
Lästid: 5 min
Läs mer

Vad kostar sjukfrånvaron?

Du som arbetsgivare kan sänka sjukfrånvarokostnader genom att arbeta aktivt med organisationens sjukfrånvaro. Agera snabbt på tidiga signaler för att förebygga sjukskrivning och behov av...
Lästid: 3 min
Läs mer

Förebygg ohälsa på arbetsplatsen

Att arbeta förebyggande för att skapa förutsättningar som kan förhindra ohälsa är en självklarhet för många arbetsgivare. En viktig del i arbetet med att förebygga ohälsa är se över både den...
Lästid: 3 min
Läs mer

Sjukfrånvaro dag 1-14

Vad ska göras de första två veckorna när någon är sjuk? Se till att ha tydliga rutiner som hjälper dig som arbetsgivare att göra rätt och underlätta för medarbetaren att snabbare bli frisk och återgå...
Lästid: 3 min
Läs mer

Digitaliseringen och vården

Sverige ligger i framkant Vi är många som känner till att Sverige ligger i framkant när det gäller digitalisering. När det gäller användningen av internet är Sverige ett föredöme bland de högst...
Lästid: 4 min
Läs mer

Plan för återgång i arbete

Ny skyldighet från och med den 1 juli 2018 Från och med den första juli 2018 infördes en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete. Planen gäller för de arbetstagare...
Lästid: 3 min
Läs mer

Seminarium - Den digitala vården 12 oktober

Vårdoperatören på plats under temadag om möjligheter och utmaningar med den nya tekniken! Den 12 oktober håller Dagens Medicin i seminariet: Den digitala vården - nya arbetssätt i vården. Vi som...
Lästid: 2 min
Läs mer