medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

"Digital vård bidrar till att fler söker dubbelvård ofta för banala åkommor" i TV4 Nyhetsmorgon

Läkaren Lotta Grönwall Lindholm, specialist i allmänmedicin, uttrycker idag i TV4:as Nyhetsmorgon en frustration över att app-vården och nätläkarna skapar en obalans i vårdbehovet genom att erbjuda så lättillgänglig vård via sina appar. Hon menar i inlägget att detta skapar i förlängningen större efterfrågan av vård, förmodligen i onödan. Hon går så långt att hon menar att ”digital vård bidrar till att fler söker dubbelvård ofta för banala åkommor”. 


Hon fortsätter sitt resonemang och säger att ”man ser ett ökat sökande för så att säga banala åkommor. Ju mer krut vi lägger på det desto mindre har vi tid och energi över till de verkligt behövande”.
Det är precis det här vi på MedHelp försöker hjälpa vårdcentraler och andra mottagningar med. Regioner och landsting behöver avlastning för sina verksamheter, så att rätt personer kommer till vårdcentralen, eller för all del får vård via en video-app om det är medicinskt motiverat! Våra sjuksköterskor är experter på triagering och att sortera vilka som behöver få vård och inte.

Så här skriver TV4 själva på sin sajt:

”’Digital vård bidrar till att fler söker dubbelvård ofta för banala åkommor’
I takt med att köerna till akuter och vårdcentraler växer runtom i landet så har den digitala tekniken gått framåt och det har lett till att man som patient numera snabbt och enkelt kan få hjälp och råd av läkare på nätet och i appar genom digital sjukvård. Men alla är inte positiva. Att alla ska ha omedelbar tillgång till den vård de själva anser sig behöva funkar inte om man ska ha en offentligt finansierad sjukvård och det kommer slå hårt mot dom som verkligen är i behov av vård. Det anser Lotta Grönwall Lindholm, läkare och specialist i allmänmedicin.”

 

I inlägget ”digital vård bidrar till att fler söker dubbelvård ofta för banala åkommor” frågar sig läkaren Lotta hur man kan veta att det är rätt personer som kommer till vården eller får hjälp i video-appen? Och Jenny Strömstedt ställer sig frågan om ”man kanske inte behöver komma till en läkare på en gång”?

Svaret på detta är ju att patientens behov behöver bedömas av en erfaren sjuksköterska som hjälper patienten med egenvårdsråd direkt via telefon eller via video alternativt hänvisar till rätt instans i vården!
Det är ju klockrent att bara de som behöver ska träffa en läkare. Men hur fångar vi upp de som inte behöver det då? Våra sjuksköterskor har lång erfarenhet av sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden, eftersom vi hjälper ca 35 % av Sveriges befolkning med dessa tjänster för olika landstings räkning. Det gör ju att vi är väldigt vana att bedöma vårdbehov. Våra tjänster kan ju även underlätta och avlasta en vårdcentral för att triagera och ge egenvårdsråd så att människor och patienter får hjälp, eftersom alla inte behöver träffa en läkare. Vi har ju möjlighet att boka in en patient också, och då vet ju vårdcentralen att det är medicinskt bedömt.

Grymt skön kommentar från Jenny när Steffo säger att han ofta drar upp sina privata åkommor när han träffar läkare på fest till exempel – ”det låter otrevligt tycker jag”… Haha!

 

Vi avlastar er vårdcentral

 

Läs mer i vår folder