medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Hand i hand - Fysisk och virtuell mottagning

Oavsett i vilken region man bor i vårt avlånga land så går det att läsa om vårdköer, brist på jämlik vård och tillgänglighet.

 

I debatten så nämns ofta nätdoktorer som en lösning på detta och samtidigt hör man från andra planhalvan att då dräneras primärvården på allmänläkare och då kommer det skrivas onödiga remisser och förskrivning av bland annat antibiotika.

 

Vi spelar trots allt i samma lag

I min värld är inte nätdoktorerna problemet och inte heller den befintliga vården. Problemet är att man ser det som just två olika saker. Tillsammans är man starka.

 

Det man tittar och jobbar på nu är ersättningsmodellen för det digitala vårdmötet och det tror jag är helt rätt för det är den som behöver reformeras. Inte patientens efterfrågan på vård.

 

Om man sköter detta på rätt sätt så kan den virtuella vårdcentralen vara en del av din vanliga vårdcentral.

 

Jag är övertygad om att sjuksköterskans roll blir än mer viktig när man går över till fler digitala vårdmöten. Vi på MedHelp har cirka 18 års erfarenhet av att triagera/hänvisa patienten till rätt vårdnivå. Alla patienter behöver inte träffa en läkare.

 

Men…

Nu kanske du, som har mycket mer erfarenhet än mig av vården, tänker att hur ska man kunna lägga om ett sår via telefon eller video? Den tanken kan du lägga bort redan nu.


Jag är övertygad om att vissa som har ont om tid gärna skulle träffa vården via en virtuell vårdcentral när det passar än att behöva resa från jobb för att kunna ta den tid som erbjuds.

 

Då kan vårdcentralen ta emot sina fysiska besök för dom som behöver träffa sin läkare eller sin sjuksköterska. Det handlar som sagt inte om vi och dom utan vi, tillsammans.

 

Varför?

Med MedHelp som partner till er mottagning så skulle ni frigöra resurser och öka er tillgänglighet. Era sjuksköterskor skulle få mer tid över till fysiska vårdbesök.

 

Patienter som bor långt från mottagningen sparar tid, kraft och gör dessutom miljön en tjänst genom att sköta sitt besök från hemmet eller där man befinner sig just då.

 

Ni kan hjälpa fler patienter samtidigt som ni blir mer tillgängliga eftersom ni underlättar för patienten med fler kontaktvägar som video, telefon och chat.

 

Hur?

Ni bestämmer själva om tjänsterna ska levereras 24/7 eller anpassat efter just era behov. All leverans av de tjänster ni väljer att använda sker efter era riktlinjer och våra sköterskor svarar patienterna med just er mottagnings namn. Våra sjuksköterskor bokar direkt i era tidböcker genom färdiga integrationer för att det ska vara enkelt och smidigt för er.

 

Patienterna möts av sjuksköterskor med lång erfarenhet som är experter på triagering och hänvisning och ser till att rätt patienter bokas till er mottagning.

 

Vad?

Ni kan som vårdcentral visa att ni tänker ”vi tillsammans” och inte vi och dom när det gäller digital vård. Ni är med och kortar vårdköerna genom att ta in stöd och hjälp för att minska trycket på er mottagning samtidigt som ni hjälper fler patienter.

 

Ring oss så pratar vi mer. Vi har smarta lösningar för hälsa.

 

Kontakta oss

 

Läs mer i vår folder "Vi alvlastar er vårdcentral" där vi berättar mer om hur ni kan få hjälp och avlastning genom att addera en virtuell mottagning till er befintliga verksamhet.

 

Läs mer i vår folder

 Avlasta vårdcentral