medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Hjärtupplysningen - eHälsa på riktigt

Vad är Hjärtupplysningen?

Hjärtupplysningen, som drivs av vårdoperatören MedHelp, är Sveriges första integrerade sjukvårdsrådgivare med uppkoppling mot ditt hjärta. Hjärtupplysningen är vårdgivaren som ger användare av Coala Heart Monitor specialiserad sjukvårdsrådgivning. För dig som har en Coala och tecknat ett Coala Premium abonnemang finns det alltid en Coala-certifierad sjuksköterska nära till hands. eHälsa på riktigt!

Coala Heart Monitor - en smart sensor

Coala Heart Monitor är en smart EKG-sensor som hjälper människor att själva regelbundet kunna följa sitt hjärta. Coalan bygger på avancerad mjukvara med algoritmer som analyserar de EKG-signaler som spelas in. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset. Mjukvaran beräknar standard EKG-parametrar såsom HR, RR variabilitet, QT intervall. Den är utvecklad för att på ett säkert sätt hitta alla fall av förmaksflimmer, hjärtrusning och dubbelslag med detekterade p-vågor.

 

Mjukvaran har följande funktioner:

  • Att beräkna standard EKG parametrar såsom HR, RR variabilitet, QT intervall, etc.
  • Att säkert hitta alla fall av förmaksflimmer.
  • Detektera fall av t ex SVES och VES, hjärtrusning med detekterade p-vågor.
  • Att innehållsmässigt (kategori) och grafiskt (färg- och textmarkeringar) visa varför en signal har hamnat i granskningsgrupp så att granskningen kan göras effektiv för vårdoperatör och vårdgivare.

 

 Så mår ditt hjärta

 

Upptäcker hjärtsjukdomar i tid

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en alldeles för sen diagnos. Genom att screena sitt hjärta regelbundet kan många hjärtsjukdomar upptäckas och behandlas i tid. Coalan gör det möjligt för var och en att själva screena sitt hjärta undre längre tid, på ett enkelt sätt i hemmet. Analysen tar bara några minuter att genomföra. Den unika lösningen både lyssnar, mäter och analyserar registrerade hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens.

 

Screena över tid

Genom att screena sitt hjärta över tid ges en översikt över varje enskild användare som utgör underlag för vidare analys och stöd till individuella medicinska bedömningar som vårdgivaren gör.

Underlag för vidare analys:

  • Bröst-EKG
  • Tum-EKG
  • Inspelat hjärtljud
  • Användarens profil
  • Angett allmäntillstånd

Genom att använda Coala över tid kan förmaksflimmer och andra arytmier såsom hjärtklappning och dubbelslag upptäckas tidigt och förstås bättre, vilken ingen annan metod idag kan utan att det medför stora kostnader. 

Vårdoperatören minskar oro genom kontakt

Oro för hjärtsjukdomar och kärlsjukdomar är utbredd och ibland även befogad. För personer över 65 år finns rekommendationer att kontrollera pulsen varje dag för att upptäcka flimmer som är en vanlig orsak till stroke. Genom att själv screena sitt hjärta och få värdena tolkade, av en hjärtkunnig legitimerad sjuksköterska, kan oron och onödiga läkarbesök minskas. När avvikande värden uppstår får användaren rätt råd om egenvård eller hjälp med hänvisning till vidare vård. I förlängningen leder det till mindre belastning på vården och kortare väntetider för de patienter som behöver träffa en läkare.

 

 

Beställ din egen Coala här!

 

 

Läs mer om monitorering som skapar grundläggande förutsättningar för effektiv vård och vägledning av patienter på distans.

 

Monitorering