medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Karensdag blir karensavdrag

Slopad karensdag

Den första januari 2019 tas karensdagen bort och ersätts istället med ett karensavdrag. Det nya upplägget innebär att avdraget som görs när du blir sjuk räknas på ett annat sätt än tidigare. Det nya sättet att räkna syftar till att bli mer rättvist och förutsägbart.

 

Hur fungerar karensavdraget?

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

 

Mer rättvist för den anställde?

Med det nya karensavdraget spelar det ingen roll om du anmäler dig sent på dagen eller hur långt ditt arbetspass är den dag som du blir sjuk. Avdraget kommer alltid att vara 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig vecka.

 

Det innebär att du som arbetar oregelbundna tider förlorar mindre pengar en dag då du skulle arbetat ett långt pass. Med det nya karensavdraget försvinner även möjligheten till att undvika ett högt avdrag genom att sjukanmäla sig sent på dagen.

 

Enligt Expressens artikel som publicerades den 5 december 2018 är det bland annat anställda inom vården och äldreomsorgen med långa arbetspass där vinnarna av det nya systemet finns.

 

Förlorarna är anställda med regelbundna arbetstider som blir sjuka senare under dagen och som kanske redan har arbetat en halv dag. De kommer med det nya systemet att få ett avdrag på 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden. Med tidigare karensdag drogs i sådana fall endast en halv karensdag. Det går alltså inte längre att kringgå självrisken genom att sjukanmäla sig sent på dagen.

 

Vad gäller vid VAB?

Förändringar görs också när det gäller vård av barn. Tidigare skulle anmälan till Försäkringskassan göras samma dag som barnet blev sjukt. Med den nya regeln som träder i kraft den första januari 2019 räcker det med att anmäla VAB inom 90 dagar från första vab-dagen (samma regels om för föräldrapenning).

 

Läs mer om vad du som arbetsgivare behöver göra när dina medarbetare blir sjuka i vår inforgrafik "Rehabplanen".

Ladda ner vår infografik