medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

KOL-projektet finalist i CIO Awards Hållbara projekt

Vi kan glädjande nog konstatera att KOL-projektet intagit en hedrande finalplats i kategorin "Hållbara projekt" inför CIO Awards som går av stapeln 17 december 2018.

 

MedHelp har varit en aktiv part i projektet, begreppet Vårdoperatör myntades och en viktig roll utkristalliserades när erfarna sjuksköterskor kunde hjälpa till i en digitalisering av vård hemma hos KOL-sjuka patienter. Otroligt uppskattat och stora värden påvisades, både för patienterna, för vårdkvaliteten och i sänkta kostnader.

 

Läs mer om nomineringen här på CIO Awards hemsida eller här där du kan läsa mer om vilka som kan bli årets hållbara projekt 2018

 

Från underlaget:

KOL-projektet Demo

"Vård i hemmet för KOL-patienter

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en sjukdom som kostar mycket pengar för vården och är lämplig att hantera på distans. I det här projektet har 80 patienter fått ett digitalt hjälpmedel i form av en pekplatta med video där de kommunicerat med läkare istället för att åka till sjukhus.


Projektet har löpt i flera år med gott resultat, och visat på stor potential, både vad gäller att spara pengar och att förbättra livskvaliteten för patienterna. Flera regioner är intresserade av att införa delar av lösningen.

 

Ett samarbete mellan RISE (Resarch Institutes of Sweden) och 21 andra parter, däribland Karolinska lung- och allergikliniken, MedHelp AB, Riksförbundet Hjärtlung och Telia."

 

Vill du veta mer om KOL-projektet och den roll som MedHelp spelar i sammanhanget, läs gärna vår sammanfattning:

 

Läs sammanfattningen

 

Bild från www.cio.idg.se

 

Vi vill gärna komma i kontakt med dig och berätta mer om hur vi arbetar för att avlasta vården och bidra till att patienterna känner sig mer delaktiga och trygga i sin vård. Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om hur vi arbetar med monitorering och vård på distans.

 

Monitorering