medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Monitorering av kroniska sjukdomar ökar tryggheten för patienten

KOL-patient Carina Levander

Patienter med kroniska sjukdomar upplever en större trygghet och känner sig mer delaktiga i sin vård med hjälp av monitorering.

 

Monitorering skapar förutsättningar för tät kontakt med patienten

Kroniskt sjuka patienter som lider av KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) har under 2017 prövat en vård på distanslösning.

Lösningen bygger på att patienten dagligen tar prover på sig själv som automatiskt skickas till vårdgivaren. Vårdgivaren håller tät kontakt med patienten och sätter in åtgärder vid behov.

 

Delaktighet ökar tryggheten

Att vara rädd och orolig är något som många kroniker känner igen sig i. Tyvärr är det också något som tar mycket energi från patienter med kroniska sjukdomar och skapar en onödig stress i deras vardagsliv. Genom monitorering av sjukdomen kan oron och stressen minskas både för den drabbade men även för anhöriga genom att patienten känner sig mer delaktig i sin egen vård. Med monitorering kontrolleras värdena kontinuerligt av en legitimerad sjuksköterska som har direktkontakt med patienten.

 

- Här får jag delta och var med och besluta om saker och ting, de frågar mig om vad jag tycker. Jag är med och tar värdena. Säger Carina Levander som är en av patienterna som har varit med och testat vård på distanslösningen.

 

KOL-projektet

KOL-projektet, som leds av RISE SICS, är ett samarbete mellan MedHelp och 21 andra parter, inklusive bl.a. Karolinska Universitetssjukhuset Lungkliniken och Riksförbundet HjärtLung.

 

MedHelp har tagit fram en film där en av patienterna i KOL-projektet med egna ord berättar hur hon upplever lösningen.

 

Till filmen

 

Monitorering

 


Vårdoperatörens sammanfattning av KOL-projektet