medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Reformagenda Den nya vården

Om vi lyckas digitalisera vården på ett klokt sätt, och lägga grunden för en ny vård, kan vården bli mer jämlik och patienternas möjligheter att förbättra sin hälsa och bli botade kraftigt förbättras. Dessutom kan köerna kortas och stora kostnadseffektiviseringar göras. En klok digitalisering av vården kan bidra till att lösa svåra problem inom vården på kort sikt och även lägga grunden för en hälso- och sjukvård i världsklass med möjligheter som vi idag har svårt att föreställa oss.

 


Utvecklingen inom AI (artificiell intelligens) går i rekordfart samtidigt som antalet digitala vårdcentraler har ökat med över 500 procent på ett år. Att snabbt, men också effektivt och grundligt, anpassa den svenska hälso- och sjukvården till den nya digitala världens möjligheter är en av våra största samhällsutmaningar.

 

Därför har vi författat denna skrift. Den riktar sig till dig som är välfärdspolitiker, framförallt inom vård och omsorg. Oavsett om du är ersättare i ett bortre led eller högst ansvarig för sjukvårdspolitiken i en av de största regionerna., landstingen eller kommunerna, har du ett oerhört viktigt uppdrag. Men nivån på ditt engagemang är inte vårt fokus. Vi vill nå din innersta drivkraft för att förändra vård och omsorg som leder till att framförallt Sverige blir en bättre plats att både vara frisk och sjuk på. Helt enkelt bättre för oss människor.

 

Vår tanke med detta är att ge dig som politiker uppslag och idéer kring frågor att driva, för att på så vis kunna åstadkomma en varaktig och omvälvande förändring som är nödvändig både för oss invånare och för vården.

 

I reformagendan "Den nya vården" listar vi som vårdoperatör 10 förslag som lägger grunden för en ny vård.

Reformagenda: 10 förslag som lägger grunden för en ny vård

  1. Nyttja digitala verktyg för att förbättra folkhälsan – hälsokonton behövs!

  2. Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter – effektivisera!

  3. Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

  4. Stärk det digitala ledarskapet

  5. Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

  6. Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt & vård

  7. Främja jämlik vård med digitala verktyg

  8. Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

  9. Utveckla patientrådgivningen

  10. Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Ta del av hela innehållet i skriften Den nya vården och låt besluten och förändringarna under 2018 och 2019 bli så kraftfulla att det framöver talas om dessa som avgörande milstolpar. En tid då politiker på bred front i hela Sverige fattade ett stort antal avgörande beslut som tagit oss ända hit.

 

Reformagenda Den nya vården

 

Den nya vården