medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Reformagenda punkt 10 - Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Om vi lyckas digitalisera vården på ett klokt sätt, och lägga grunden för en ny vård, kan vården bli mer jämlik och patienternas möjligheter att förbättra sin hälsa och bli botade kraftigt förbättras. Dessutom kan köerna kortas och stora kostnadseffektiviseringar göras. En klok digitalisering av vården kan bidra till att lösa svåra problem inom vården på kort sikt och även lägga grunden för en hälso- och sjukvård i världsklass med möjligheter som vi idag har svårt att föreställa oss.


10. Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Möjligheterna till egenvård måste förbättras. Därför bör en modell för monitorering av kroniskt sjuka införas, där den befintliga personalen och kliniken får tillgång till mer data om patienten samtidigt som vården kan planeras utifrån patienternas faktiska behov och inte bokningskalendern.

 

För att skynda på arbetet bör det inrättas en central funktion med ansvar för att tillhandahålla verktyg och uppföljningsmöjligheter som denna monitorering (kan ske för mer eller mindre samtliga diagnoser och åkommor) för invånarna i varje landsting, region och kommun. Bra för alla, men kanske allra mest för dem som är kroniskt sjuka.

 

Reformagenda: 10 förslag som lägger grunden för en ny vård

  1. Nyttja digitala verktyg för att förbättra folkhälsan – hälsokonton behövs!

  2. Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter – effektivisera!

  3. Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

  4. Stärk det digitala ledarskapet

  5. Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

  6. Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt & vård

  7. Främja jämlik vård med digitala verktyg

  8. Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

  9. Utveckla patientrådgivningen

  10. Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Ta del av hela innehållet i skriften Den nya vården och låt besluten och förändringarna under 2018 och 2019 bli så kraftfulla att det framöver talas om dessa som avgörande milstolpar. En tid då politiker på bred front i hela Sverige fattade ett stort antal avgörande beslut som tagit oss ända hit.

 

Reformagenda Den nya vården

 

Den nya vården