medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Reformagenda punkt 3 - Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

Om vi lyckas digitalisera vården på ett klokt sätt, och lägga grunden för en ny vård, kan vården bli mer jämlik och patienternas möjligheter att förbättra sin hälsa och bli botade kraftigt förbättras. Dessutom kan köerna kortas och stora kostnadseffektiviseringar göras. En klok digitalisering av vården kan bidra till att lösa svåra problem inom vården på kort sikt och även lägga grunden för en hälso- och sjukvård i världsklass med möjligheter som vi idag har svårt att föreställa oss.

 

I reformagendan "Den nya vården" listar vi som vårdoperatör 10 förslag som lägger grunden för en ny vård. 

3. Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

Arbetsmiljön och personalbristen i den svenska sjukvården uppmärksammas kontinuerligt. Brist på vårdplatser, brist på personal och extrem arbetsbelastning innebär ibland att vårdkvaliteten hotas. En självklar orsak är naturligtvis att det råder brist på olika typer av personal, ett annat handlar om att man inte effektiviserar verksamheten som man skulle kunna med hjälp av teknik och effektivare arbetssätt.

 

Utöver att medarbetarna i vården måste involveras i utvecklingen av den digitala vården, och att verktyg bör utformas för att göra deras arbete enklare, måste digitala hjälpmedel användas för att förbättra arbetsmiljön i vardagen. Exempelvis handlar det om att använda sig av teknik som mobiler och wearables för att lättare upptäcka olika typer av faror för fysisk och mental hälsa. Inte minst bör det användas för att undvika överträdelser av arbetstidsregler eller identifiera monotona arbetsuppgifter. En annan aspekt handlar om att automatisera många ”enkla” arbetsuppgifter..

 

Reformagenda: 10 förslag som lägger grunden för en ny vård

  1. Nyttja digitala verktyg för att förbättra folkhälsan – hälsokonton behövs!

  2. Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter – effektivisera!

  3. Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

  4. Stärk det digitala ledarskapet

  5. Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

  6. Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt & vård

  7. Främja jämlik vård med digitala verktyg

  8. Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

  9. Utveckla patientrådgivningen

  10. Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Ta del av hela innehållet i skriften Den nya vården och låt besluten och förändringarna under 2018 och 2019 bli så kraftfulla att det framöver talas om dessa som avgörande milstolpar. En tid då politiker på bred front i hela Sverige fattade ett stort antal avgörande beslut som tagit oss ända hit.

 

Reformagenda Den nya vården

 

Den nya vården