medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Reformagenda punkt 5 - Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

Om vi lyckas digitalisera vården på ett klokt sätt, och lägga grunden för en ny vård, kan vården bli mer jämlik och patienternas möjligheter att förbättra sin hälsa och bli botade kraftigt förbättras. Dessutom kan köerna kortas och stora kostnadseffektiviseringar göras. En klok digitalisering av vården kan bidra till att lösa svåra problem inom vården på kort sikt och även lägga grunden för en hälso- och sjukvård i världsklass med möjligheter som vi idag har svårt att föreställa oss.

 

I reformagendan "Den nya vården" listar vi som vårdoperatör 10 förslag som lägger grunden för en ny vård. 

5. Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

Sjukvård är en komplex verksamhet. Här möts den komplexa människan vars hälsa påverkas av hela hennes livsmönster, med den komplexa mänskliga biologin och psykologin, krav på komplex organisation mellan specialiteter, högteknologi och avancerad medicin samt ekonomiska begränsningar och incitament. Det har länge varit ett hinder. Inte minst i vården av multisjuka som utgör stor del av vårdens kostnader. De multisjuka, som har fler än en kronisk sjukdom är vanligt förekommande i alla landsting och lyckas vi förbättra vården av denna patientgrupp är väldigt mycket vunnet. Här behövs interaktiva beslutsstöd, avancerad dataanalys och en sammanhållen digital arbetsmiljö. Det positiva är att detta är möjligt att förverkliga idag, med smarta lösningar inom eHälsa och digital vård.

 

Reformagenda: 10 förslag som lägger grunden för en ny vård

  1. Nyttja digitala verktyg för att förbättra folkhälsan – hälsokonton behövs!

  2. Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter – effektivisera!

  3. Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

  4. Stärk det digitala ledarskapet

  5. Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

  6. Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt & vård

  7. Främja jämlik vård med digitala verktyg

  8. Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

  9. Utveckla patientrådgivningen

  10. Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Ta del av hela innehållet i skriften Den nya vården och låt besluten och förändringarna under 2018 och 2019 bli så kraftfulla att det framöver talas om dessa som avgörande milstolpar. En tid då politiker på bred front i hela Sverige fattade ett stort antal avgörande beslut som tagit oss ända hit.

 

Reformagenda Den nya vården

 

Den nya vården