medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Reformagenda punkt 6 - Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt och vård

Om vi lyckas digitalisera vården på ett klokt sätt, och lägga grunden för en ny vård, kan vården bli mer jämlik och patienternas möjligheter att förbättra sin hälsa och bli botade kraftigt förbättras. Dessutom kan köerna kortas och stora kostnadseffektiviseringar göras. En klok digitalisering av vården kan bidra till att lösa svåra problem inom vården på kort sikt och även lägga grunden för en hälso- och sjukvård i världsklass med möjligheter som vi idag har svårt att föreställa oss.

 

I reformagendan "Den nya vården" listar vi som vårdoperatör 10 förslag som lägger grunden för en ny vård. 

6. Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt & vård

Kroniskt sjuka patienter dominerar den svenska vården. Det finns redan idag goda digitala verktyg för egenvård som skulle kunna underlätta för dessa patienter. Det handlar exempelvis om appar för människor med diabetes eller olika behandlingsprogram via internet för personer med KOL samt kommande utvecklade tjänster inom 1177. Att journalen följer patienten underlättar för alla, även de med lindrigare åkommor som önskar hjälp snabbt och enkelt. De nya möjligheterna till egenvård är också bra för bland annat äldre och funktionshindrade patienter. Detta arbete behöver förstärkas.

 

Reformagenda: 10 förslag som lägger grunden för en ny vård

  1. Nyttja digitala verktyg för att förbättra folkhälsan – hälsokonton behövs!

  2. Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter – effektivisera!

  3. Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

  4. Stärk det digitala ledarskapet

  5. Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

  6. Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt & vård

  7. Främja jämlik vård med digitala verktyg

  8. Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

  9. Utveckla patientrådgivningen

  10. Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Ta del av hela innehållet i skriften Den nya vården och låt besluten och förändringarna under 2018 och 2019 bli så kraftfulla att det framöver talas om dessa som avgörande milstolpar. En tid då politiker på bred front i hela Sverige fattade ett stort antal avgörande beslut som tagit oss ända hit.

 

Reformagenda Den nya vården

 

Den nya vården