medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Reformagenda punkt 7 - Främja jämlik vård med digitala verktyg

Om vi lyckas digitalisera vården på ett klokt sätt, och lägga grunden för en ny vård, kan vården bli mer jämlik och patienternas möjligheter att förbättra sin hälsa och bli botade kraftigt förbättras. Dessutom kan köerna kortas och stora kostnadseffektiviseringar göras. En klok digitalisering av vården kan bidra till att lösa svåra problem inom vården på kort sikt och även lägga grunden för en hälso- och sjukvård i världsklass med möjligheter som vi idag har svårt att föreställa oss.

 

I reformagendan "Den nya vården" listar vi som vårdoperatör 10 förslag som lägger grunden för en ny vård. 

7. Främja jämlik vård med digitala verktyg

Vård och effekten av behandling i svensk sjukvård är idag alltför påverkat av landsting, kön, utbildningsnivå, ekonomisk status, om man är född i Sverige, ålder och om man har någon funktionsnedsättning. Att ojämlikhet råder är inte något nytt. Ändå har problemen fortsatt.

 

Arbetet för att motverka den ojämlika vården handlar om att vi måste bli bättre på datainsamling och analys för att ge bra beslutsstöd i läkarnas diagnosticering och för att bredare förstå de brister som finns inom sjukvårdens olika delar. Att i högre grad möjliggöra vård på distans är också viktigt för att främja jämlik vård.

 

Exempel på en viktig insats är att i bättre utsträckning få in persondata om fysisk träning, hjärtstatus med mera (från de som väljer att dela informationen) vilket skulle innebära att vården får helt nya möjligheter att följa patienter och därmed behandla dem. Det kan inte minst handla om människor med särskild riskprofil som lider av kronisk sjukdom.

 

Reformagenda: 10 förslag som lägger grunden för en ny vård

  1. Nyttja digitala verktyg för att förbättra folkhälsan – hälsokonton behövs!

  2. Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter – effektivisera!

  3. Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

  4. Stärk det digitala ledarskapet

  5. Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

  6. Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt & vård

  7. Främja jämlik vård med digitala verktyg

  8. Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

  9. Utveckla patientrådgivningen

  10. Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Ta del av hela innehållet i skriften Den nya vården och låt besluten och förändringarna under 2018 och 2019 bli så kraftfulla att det framöver talas om dessa som avgörande milstolpar. En tid då politiker på bred front i hela Sverige fattade ett stort antal avgörande beslut som tagit oss ända hit.

 

Reformagenda Den nya vården

 

Den nya vården