medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Reformagenda punkt 8 - Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

Om vi lyckas digitalisera vården på ett klokt sätt, och lägga grunden för en ny vård, kan vården bli mer jämlik och patienternas möjligheter att förbättra sin hälsa och bli botade kraftigt förbättras. Dessutom kan köerna kortas och stora kostnadseffektiviseringar göras. En klok digitalisering av vården kan bidra till att lösa svåra problem inom vården på kort sikt och även lägga grunden för en hälso- och sjukvård i världsklass med möjligheter som vi idag har svårt att föreställa oss.

 

I reformagendan "Den nya vården" listar vi som vårdoperatör 10 förslag som lägger grunden för en ny vård. 

8. Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

Den medicinska utvecklingen går i rasande takt. Det innebär enorma möjligheter, men också svårigheter att snabbt anamma ny teknik och göra den tillgänglig för alla. Kraven på vården ökar när möjligheten att behandla blir bättre. Utmaningen handlar dels om att säkerställa rätt resurs för patienter som behöver den, dels om att arbeta mer förebyggande. Genom att vara bättre på att snabbt implementera nya behandlingssätt och metoder kan vi med samma mängd resurser som idag hjälpa fler patienter under medicinska förlopp. Men vi behöver ingen optimal innovationsmodell, för vi blir aldrig färdiga. Vi behöver bra processer för att utforska nya möjligheter.

 

Reformagenda: 10 förslag som lägger grunden för en ny vård

  1. Nyttja digitala verktyg för att förbättra folkhälsan – hälsokonton behövs!

  2. Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter – effektivisera!

  3. Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

  4. Stärk det digitala ledarskapet

  5. Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

  6. Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt & vård

  7. Främja jämlik vård med digitala verktyg

  8. Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

  9. Utveckla patientrådgivningen

  10. Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Ta del av hela innehållet i skriften Den nya vården och låt besluten och förändringarna under 2018 och 2019 bli så kraftfulla att det framöver talas om dessa som avgörande milstolpar. En tid då politiker på bred front i hela Sverige fattade ett stort antal avgörande beslut som tagit oss ända hit.

 

Reformagenda Den nya vården

 

Den nya vården