medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Reformagenda punkt 9 - Utveckla patientrådgivningen

Om vi lyckas digitalisera vården på ett klokt sätt, och lägga grunden för en ny vård, kan vården bli mer jämlik och patienternas möjligheter att förbättra sin hälsa och bli botade kraftigt förbättras. Dessutom kan köerna kortas och stora kostnadseffektiviseringar göras. En klok digitalisering av vården kan bidra till att lösa svåra problem inom vården på kort sikt och även lägga grunden för en hälso- och sjukvård i världsklass med möjligheter som vi idag har svårt att föreställa oss.

 

I reformagendan "Den nya vården" listar vi som vårdoperatör 10 förslag som lägger grunden för en ny vård. 

9. Utveckla patientrådgivningen

Det finns en risk att allt fler människor i framtiden får svårt att guida sig i ett komplicerat informationsflöde med en hel del falsk information. Ett exempel redan idag är så kallade anti-vaxers (personer som menar att vaccinationer är skadliga och därför inte vaccinerar sina barn) som behöver bemötas. Detta gäller särskilt i ett läge då allt mer av vårdens uppgift kommer handla om livsstilsfrågor.

 

De traditionella informationskanalerna för medicinsk kunskap och god behandling tappar i position när många fragmenterade aktörer och budskapsavsändare får fäste bland oss invånare. En god hälsoutveckling bygger på att vi förhåller oss till fakta och inte rykten eller illvilligt spridd information. Inte minst är detta aktuellt idag. I dag finns 1177 Vårdguiden i varje region/landsting. Det är angeläget att skapa och utveckla ytterligare möjligheter i alla landets delar för att som invånare/patient kunna göra ännu mer med tjänsterna som finns där.

 

Reformagenda: 10 förslag som lägger grunden för en ny vård

  1. Nyttja digitala verktyg för att förbättra folkhälsan – hälsokonton behövs!

  2. Dra nytta av digitaliseringens besparingsmöjligheter – effektivisera!

  3. Använd digitala möjligheter för att förbättra arbetsmiljön

  4. Stärk det digitala ledarskapet

  5. Låt vårdens komplexitet bli till en fördel

  6. Ge lindrigt sjuka bättre möjligheter till vårdkontakt & vård

  7. Främja jämlik vård med digitala verktyg

  8. Öka mottagligheten för innovation och därmed förmågan att ständigt utveckla arbetssätt

  9. Utveckla patientrådgivningen

  10. Säkerställ bättre möjligheter till egenvård

Ta del av hela innehållet i skriften Den nya vården och låt besluten och förändringarna under 2018 och 2019 bli så kraftfulla att det framöver talas om dessa som avgörande milstolpar. En tid då politiker på bred front i hela Sverige fattade ett stort antal avgörande beslut som tagit oss ända hit.

 

Reformagenda Den nya vården

 

Den nya vården