medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Regioner får hjälp med sjukvårdsrådgivning i sommar

Flera regioner tar hjälp av MedHelps tjänster under sommaren för att avlasta och stötta upp befintlig sjukvårdsrådgivning via 1177.

Vårdoperatör Sjuksköterska MedHelp 

 

Region Jönköping

Under sommaren tar Region Jönköping hjälp av MedHelp med att besvara webbfrågor från e-tjänsterna på 1177 (www.1177.se). 

 

Landstinget i Blekinge

Även Landstinget i Blekinge tar hjälp under vardagskvällar (måndag till torsdag) under åtta veckor i sommar för att säkerställa att tjänsten 1177 är tillgänglig för invånarna i regionen.

 

Landstinget i Dalarna

Landstinget i Dalarna som även tidigare år använt sig av MedHelps tjänster har också lämnat uppdrag till MedHelp att avlasta sjukvårdsrådgivningen under de kritiska sommarmånaderna. I uppdraget ingår att MedHelps legitimerade sjuksköterskor ger sjukvårdsråd samt hänvisar patienter till vården när det behövs.

 

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. MedHelps erfarna legitimerade sjuksköterskor ger medicinska råd och hänvisar till rätt vårdnivå. MedHelp har goda referenser gällande sjukvårdsrådgivning och anlitas idag av Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland och Stockholms läns landsting.

 

Läs mer om tjänsten sjukvårdsrådgivning

 

Sjukvårdsrådgivning

 

Behöver er region avlastning eller annan hjälp av MedHelps vårdtjänster?
Kontakta Affärsområdeschef Vårdtjänster, Björn Arkinger.