medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Seminarium - Den digitala vården 12 juni

Vårdoperatören på plats under temadag om möjligheter och utmaningar med den nya tekniken!

Den 12 juni håller Dagens Medicin i seminariet: Den digitala vården - med hela sjukdomen i mobilen. Vi som vårdoperatör finns på plats under temadagen när det pratas om nya tekniker som skapar möjligheter för patienter att bli mer delaktiga i sin egen vård.

Den digitala vården - med hela sjukdomen i mobilen

Den nya tekniken öppnar upp för möjligheter att låta patienten själv övervaka och styra sitt sjukdomsförlopp. Vinsten för den enskilda patienten, och för samhället, har potential att bli enorm och kan kanske vara det som krävs för att vi ska klara framtidens vårdbehov. Att kunna koppla ihop sin mobiltelefon eller surfplatta med mätenheter hemma eller hos vårdgivaren låter patienten ha kontroll och skulle kunna skapa verklig patientcentrering. Frågan är större än vilken teknik vi kommer använda och många tror att vi står inför ett skifte som förändrar svensk hälso- och sjukvård i grunden.

 

Under dagen diskuteras bland annat:

  • Var ligger ansvaret för att digitala ehälsolösningar är trygga, korrekta och inte gör skada? Skiljer sig ansvaret åt om man vänder sig till vården eller direkt till patient? Många innovatörer och entreprenörer vittnar om ett svårtolkat och snårigt regelverk. Hur kan vi skapa enkelhet och tydlighet och hur kan vi hjälpa fler att göra rätt?
  • Hur kan man dela vårddata och göra den värdefull för patienten? Hur kan vi skapa regelverk och processer för att underlätta delning och överföring av hälso- och vårddata? All data från patienten kanske inte behöver hålla forskningskvalitet och i vissa fall kanske en större mängd data är mer värt än bättre kvalitet? Hur avgör vi vad som ska gälla? Hur kan vården göra sig redo för att ta emot data och vems är ansvaret?
  • Journalen i mobilen - är det dags nu?
  • Patientmonitorering på distans

 

Läs mer om seminariet här!

 

Vill du veta mer om hur vi som vårdoperatör arbetar med vård av patienter på distans? Träffa oss på plats under seminariet, kontakta oss eller läs mer.

 

Monitorering