medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Seminarium - Den digitala vården 12 oktober

Vårdoperatören på plats under temadag om möjligheter och utmaningar med den nya tekniken!

Den 12 oktober håller Dagens Medicin i seminariet: Den digitala vården - nya arbetssätt i vården. Vi som vårdoperatör finns på plats under temadagen när det pratas om hur en stor omställning kommer att krävas av vårdens organisation, styrning och arbetssätt för att vi ska kunna få bäst effekt av digitaliseringens möjligheter. Var med i debatten om framtidens vård!

Den digitala vården - nya arbetssätt i vården

Den nya tekniken öppnar upp för stora möjligheter. Det ökade vårdbehovet kräver att vi måste arbeta annorlunda och mer effektivt för att klara trycket. Vad kommer krävas av vårdens organisation, styrning och arbetssätt för att vi ska kunna få full effekt av digitaliseringens möjligheter? Vilka krav kommer framtidens patienter och medarbetare ställa på digitala och tekniska lösningar. Hur kommer nuvarande yrkesroller att förändras? Kommer vi se nya roller inom vården? 

 

Detta är en temadag om möjligheter och utmaningar med den nya tekniken! Var med och sätt agendan för framtidens digitala vårdmöte.

 

Det här händer under dagen:

  • Hur kan digitaliseringen öppna upp för nya arbetssätt
  • Så ger rätt använda it-stöd mer tid till patienten
  • Vilka kompetenser behöver framtidens vårdpersonal ha?
  • Hur kan framtidens yrkesroller komma att se ut? Kommer vi behöva nya yrkeskategorier?
  • Hur påverkar den digitala patienten vårdens arbetssätt?
  • hur kan vi säkerställa att framtidens medarbetare utbildas på våra lärosäten?
  • Bättre beslutsstöd för smartare arbetssätt
  • Framtidens vårdavdelning

Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm.

 

Läs mer om seminariet här!

 

Vill du veta mer om hur vi som vårdoperatör arbetar med vård av patienter på distans? Träffa oss på plats under seminariet, kontakta oss eller läs mer.

 

Monitorering