medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Seminarium - Den digitala vården 13 september

Vårdoperatören på plats under temadag om möjligheter och utmaningar med den nya tekniken!

Den 13 september håller Dagens Medicin i seminariet: Den digitala vården - patienten i förarsätet. Vi som vårdoperatör finns på plats under temadagen när det pratas om hur den nya tekniken öppnar upp för stora möjligheter inom vården. Det digitala vårdmötet fokuserar på utveckling och innovation med patienten i fokus lös rätt problem istället för att bara lösa problemet rätt. Var med i debatten om framtidens vård!

Den digitala vården - patienten i förarsätet

Den nya tekniken öppnar upp för stora möjligheter och hur tar vi tillvara resurserna hos dem som bäst vet vad som behövs? Tiden då patienter var passiva mottagare av vårdens tjänster är förbi. En patientcentrerad utveckling kan ge tjänster och produkter som patienterna verkligen behöver och kan använda.

 

Detta är en temadag om möjligheter och utmaningar med den nya tekniken! Var med och sätt agendan för framtidens digitala vårdmöte..

 

Det här händer under dagen:

  • Från för till med: Patienter som medskapare och innovatörer
  • Ett litet steg i taget - så lyfter vi patientperspektivet i utvecklingen på Tiohundra
  • Patientrapporterad data som grund för utvecklingen
  • När patienten får styra: Var går gränsen mellan "god och nära vård" och överkonsumtion?
  • Hur kan tjänstedesign hjälpa vården att lösa rätt problem - med patienter
  • Patientinitiativ som öppnar för banbrytande innovation från vårdgolvet - exemplet Genia och Sweden Coalition CF
  • Omställning för framgångsrikt utveckling, implementering och spridning
  • Praktikfall: Patienternas idéer gör vården bättre
  • Kunskap är framtidens patientmakt
  • Hur kan vården involvera patienter och närstående i arbetet

Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm.

 

Läs mer om seminariet här!

 

Vill du veta mer om hur vi som vårdoperatör arbetar med vård av patienter på distans? Träffa oss på plats under seminariet, kontakta oss eller läs mer.

 

Monitorering