medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Sjuk på måndagar - det kan bero på skadligt bruk

Sjuk måndagar

Har du en medarbetare som ofta är sjuk på måndagar? Kommer personen ofta sent, är rastlös, drar sig undan eller gör många misstag? Det kan bero på skadligt bruk av alkohol eller droger.

 

Missbruk eller skadligt bruk som det också kallas kan vara svårt att upptäcka. Du kanske anar att något inte är som det ska men kan inte sätta fingret på vad det är. Frågor som rör alkohol och droger är en del av psykosociala arbetsmiljön och ska ingå i systematiskt arbetsmiljöarbete. Som chef har du ett ansvar att agera vid misstanke om att en medarbetare har missbruksproblem och det finns goda förutsättningar för att kunna hjälpa medarbetaren att ta sig ur sitt beroende.

 

Olika typer av missbruk

Missbruk får skadliga konsekvenser och ofta finns det ett samband med någon form av stressrelaterade problem. Skadligt bruk får alltid negativa konsekvenser för missbrukarens hälsa, relationer och ekonomi. Det kan också bli kostsamt och skadligt för arbetsgivare och kollegor.

 

Det finns flera olika typer av missbruk men i vårat samhälle är alkoholmissbruk vanligast. Därefter kommer missbruk av läkemedel följt av spel och droger. För att undvika att ett missbruk går för långt behöver du som chef känna till tecken på olika typer av beroenden så att du kan agera och hjälpa.

 

Alkohol som självmedicinering

Det finns ett starkt samband mellan stress och skadligt bruk. Det är inte helt ovanligt att de förekommer samtidigt eller i självmedicineringssyfte. Alkoholen gör det lättare för den som är stressad eller utbränd att koppla av och varva ned. Det gör det också lättare för oss att slippa tänka på det som stressar och oroar oss. Samtidigt gör alkoholen att vi sover sämre och därför inte återhämtar oss i rätt utsträckning. Det finns risk för att det blir en ond cirkel där stressen ökar och därmed också risken för att utveckla missbruk och beroende. 

 

Tecken som kan bero på missbruk:

 • Förändrat beteende - Rastlös, irriterad, nervös, nedstämd eller drar sig undan och isolerar sig
 • Minskad arbetsprestation - Svårt att fokusera och prestera, gör fler misstag, glömmer saker
 • Problem i arbetsgruppen - Kommer med bortförklaringar, frånvaro som påverkar arbetet, svårt att samarbeta
 • Ökad frånvaro - Kommer sent, går tidigt och tar längre pauser är sjukfrånvarande i samband med helger och/eller löneutbetalning. Måndagar är ofta en sjukdag. Ansöker om semester eller kompensationsledighet samma dag eller i efterskott

Vid skadligt bruk av läkemedel och narkotika kan följande vara tecken:

 • Hyperaktivitet
 • Röda ögon
 • Pupillförändringar

Agera och ta hjälp

Många av dessa tecken kan så klart bero på andra omständigheter men misstankar om beroendeproblematik stämmer ofta. Det är viktigt att chefen agerar om misstanke finns. Ta hjälp av HR-avdelningen eller företagshälsovården om det finns en sådan. Det är viktigt att samtala med medarbetaren och ta tag i problemet. Arbetsgivaren kan ta kontakt med specialister gällande missbruk, till exempel Alna (arbetsmarknadsparternas gemensamma organisation för alkoholprevention), företagshälsovård eller annan enhet som hjälper arbetsgivare med beroendefrågor. Där kan man få stöd med vad man ska göra och hur.

 

Som arbetsgivare är det viktigt att:

 • Agera så tidigt som möjligt
 • Ha en alkohol och drogpolicy
 • Ha en tydlig handlings-/rehabiliteringsplan
 • Ta hjälp av specialister på beroendeproblematik

 

Samtala med medarbetare om missbruk

Det är viktigt att samtala med medarbetaren om du som arbetsgivare misstänker att ett skadligt bruk eller missbruk pågår. Förbered dig väl och skriv ner de fakta som du har, vad som hänt, när det hände och hur du fick veta det.

 

Uppmärksamma medarbetaren på att du har sett en förändring i beteendet eller att det förekommer beteende som du inte accepterar. Ta reda på hur medarbetaren mår. Berätta hur du känner och vad du har uppmärksammat, prata om det du ser och inte om det du misstänker. Dokumentera det ni pratar om och summera samtalet tillsammans. Avlsuta med någon form av åtagande och boka in ett uppföljningssamtal.

 

När det finns en stark misstanke om att en medarbetare har missbruksproblem behöver du som chef fokusera på fakta. Målet är att du ska få individen att ändra sitt beteende inte erkänna att det finns en missbruksproblematik. Erbjud hjälp, men det är medarbetaren själv som avgör dom hen vill ta emot hjälpen.

 

Erbjud en utredning för att ta reda på orsakerna. Det kan vara en bakomliggande sjukdom som ligger till grund för beteendet. Erbjud rehabilitering och hjälp så att medarbetaren kan komma till rätta med sina problem.

 

Lotta Almgren, chefsrådgivare på Ledarna, ger dig mer tips på hur du som arbetsgivare kan lägga upp samtalen med med medarbetare när du misstänker att medarbetare har problem med alkohol eller droger.

 

Vad säger Arbetsmiljöverket?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 1994:1 ska arbetsgivaren ha de rutiner som behövs för verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering (§10). Detta ska även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren skall dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet (§13).

 

Hur ser sjukfrånvaron ut på er arbetsplats?

Är sjukfrånvaron högre på måndagar och vet du i så fall vad det beror på? Med statistik över sjukläget på arbetsplatsen finns bättre förutsättningar för att kunna arbeta mer proaktivt med hälsan på företaget.

 

Sjuk och Frisk / Chefsstöd

 


Vårt whitepaper - Därför är upprepad sjukfrånvaro ett område som chefen måste ta itu med, ger vi dig mer information och praktiska tips.

 

Ladda ner vårt whitepaper