medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Sjukfrånvaro dag 1-14

Vad ska göras de första två veckorna när någon är sjuk?

Se till att ha tydliga rutiner som hjälper dig som arbetsgivare att göra rätt och underlätta för medarbetaren att snabbare bli frisk och återgå till arbete.

 

Om du som arbetsgivare håller kontakt med sjukfrånvarande medarbetare kan det bidra till att sjukfrånvaron inte behöver bli längre än nödvändigt.

 

Så vad ska göras de första dagarna i en sjukskrivning och av vem?

Dag 1

Medarbetaren sjukanmäler sig till dig som är arbetsgivare. Den första dagen är en karensdag och ingen sjuklön betalas ut. Medarbetaren får inte heller någon ersättning från Försäkringskassan.

 

Vad ska jag som arbetsgivare göra dag 1?

Vad ska jag som medarbetare göra dag 1?

  • Du som arbetstagare behöver sjukanmäla dig till din arbetsgivare

Dag 2-14

Du som arbetsgivare bedömer medarbetarens rätt till sjuklön genom att bedöma om medarbetaren kan arbeta eller inte på grund av sjukdom. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön dag 2-14. Den här tiden kallas för sjuklöneperiod och regleras i sjuklönelagen.

 

Vad ska jag som arbetsgivare göra dag 2-14?

  • Bedöma medarbetarens arbetsförmåga
  • Betala ut sjuklön om han eller hon är berättigad till det
  • Ta fram en plan för återgång i arbete senast 30 dagar efter att medarbetaren blev sjuk

Vad ska jag som medarbetare göra dag 2-14?

  • Lämna läkarintyg till din arbetsgivare dag 8
  • Efter bästa förmåga vara med och planera för återgång i arbete

 

Vad händer efter dag 14?

Om medarbetaren fortfarande är sjukskriven efter 14 dagar behöver arbetsgivaren inte längre betala ut någon sjuklön. Medarbetaren ansöker i stället om sjukpenning från Försäkringskassan.

 

Tänk på att arbetsgivaren ska hålla löpande kontakt med medarbetaren under sjukperioden. Det är arbetsgivarens skyldighet att utreda möjligheten att anpassa arbetssituationen så att medarbetaren ändå kan jobba genom att till exempel anpassa arbetsuppgifter, arbetstider eller arbetsplats.

 

Läs mer om vad som behövs göras efter dag 15 i vår infografik Rehabplanen.

 

Ladda ner vår infografik
 

Behöver ni också ett verktyg som hjälper er att få en bra överblick över sjukfrånvaron på er arbetsplats? Vi gör det enklare för både chefer och medarbetare med smarta verktyg och sjukvårdsrådgivning när era medarbetare blir sjuka.

 

Kontakta oss för att boka ett möte så berättar vi mer om hur det fungerar.

 

Boka ett möte med oss