medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Sjukfrånvaron minskar på Mekonomen Grossist

Mekonomen Grossist minskad korttidsfrånvaro

 

Från Mekonomen Grossist lager levereras reserv- och bildelar till cirka 200 butiker inom Mekonomen. Den egna grossistverksamheten har en viktig roll inom företagsgruppen för att säkerställa den bästa tillgängligheten i branschen och att servicenivån till kunderna är på topp.

 

På lagret som ligger i Strängnäs arbetar drygt 150 medarbetare varav den största delen är kollektivanslutna och ungefär en fjärdedel är kvinnor. Vi frågade Sara Prosell som är HR-chef för Mekonomen Grossist hur de arbetar med att öka frisknärvaron och vad de gör för att arbeta med arbetsrelaterad ohälsa.

 

Sjukfrånvaro och trender i frisknärvaroläget?

Hur ser sjuktalen ut och kan du se några trender i frisknärvaroläget?

 

- Under kvartal två och tre i år har frisknärvaroläget ökat markant jämfört med samma period förra året. Detta trots att vi haft en hög arbetsbelastning och tyvärr en relativt låg chefsnärvaro ute ”på golvet” under en period. Vi har stora förändringar på gång men trots det tuffa läget har vi lyckats minska såväl korttids- som långtidsfrånvaron. Det är naturligtvis glädjande, men under omständigheterna också faktiskt lite överraskande säger Sara Prosell, HR-chef.

 

Mekonomen Grossist är mitt i ett förändringsarbete som innebär att centrallagret i Strängnäs kommer att slås ihop med en annan lagerverksamhet. I och med sammanslagningen kommer grossistverksamheten gå över från att vara ett manuellt lager till att bli mer automatiserat.

 

- Eftersom vi är mitt uppe i detta förändringsarbete, som såklart påverkar både arbetsbelastning och psykosocial arbetsmiljö, så ska det bli extra spännande att se hur frånvarostatistiken utvecklar sig from nu och under 2018, då förändringsarbetet kommer att accelerera. Vi ska såklart göra allt vi kan för att bibehålla den positiva utvecklingen, säger Sara.

 

Hur arbetar ni med att minska arbetsrelaterad ohälsa hos era medarbetare?

- På Mekonomen vill vi inte bara göra billivet enklare, vi vill också göra jobbet enklare för vår personal. Just nu, i och med vår pågående transformation, innebär det hårt arbete men framöver är målet att vi ska kunna erbjuda en mer ergonomiskt anpassad arbetsmiljö med mindre skaderisker. När vi har planerat det nya lagret har vi fokuserat mycket på hur de nya arbetsstationerna ska vara utformade för att få till en god ergonomi, vilket i förlängningen leder till färre besvär och skador. Vi kommer också att införa mer arbetsrotation för att arbetet ska bli varierat och flerdimensionellt, fortsätter Sara.

 

Hur säkerställer ni att ni fångar upp skador och andra orsaker till sjukfrånvaro?

- Vi arbetar tätt med vår företagssjuksköterska som kommer till oss en gång i veckan och går igenom rehabärenden och sjukanmälningar med våra personalledande chefer. I dessa dialoger blir informationen i MedHelp-portalen en naturlig utgångspunkt. Vår företagssköterska utgör ett kontinuerligt bollplank som stöttar våra chefer med förslag på insatser och annat som bidrar till en framdrift i de aktuella ärenden som vi har. Orsaker till frånvaron finner man i Sjuk- och Friskportalen och insatser som görs dokumenteras sedan i Rehabkollen. Tjänsten för sjukanmälan och friskanmälan har använts av Mekonomen Grossists medarbetare i några år och tjänsten är naturlig för våra anställda att använda.  Vi har pratat en hel del internt om vikten av att dokumentera beslut, möten och actions och Rehabkollen är en bra samlingsplats för allt detta, menar Sara.

 

Vad gör ni för att förebygga hälsorisker bland era medarbetare?

- Som de flesta företag har vi friskvårdsbidrag till alla anställda. Vi har också ett gym i våra lokaler i Strängnäs så att fysisk träning kan vara lättillgänglig för alla medarbetare. Vi samarbetar såklart också med företagshälsovård och ergonomer som hjälper oss att förebygga ohälsa och belastningsproblematik. När man arbetar på ett lager kan det bli tunga lyft, mycket stå och gå, stäcka sig och böja sig. Det är ett fysiskt arbete som också kan innebära statiska rörelser. Det finns många risker som vi jobbar på att minimera. Det är jätteviktigt att personalen trivs, mår bra och har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete.

 

Finns det annat som bidrar till att hålla sjukfrånvaron låg?

- Vi har en bonusmodell, som jag tror är lite ovanlig, där korttidsfrånvarons storlek tillsammans med andra viktiga parametrar såsom produktivitet, kvalitet och effektivitet, spelar in för utdelningsstorleken. Förhoppningsvis triggar detta våra medarbetare att hålla sig friska och vara närvarande i så stor utsträckning som möjligt. I vår verksamhet är det väldigt viktigt att hålla nere sjuktalen då frånvarande personer ökar arbetsbelastningen på de närvarande och då frånvarande i regel behöver ersättas av inhyrda från bemanningsbolag, säger Sara.

 

Hur ser du att MedHelp som leverantör bidrar i ert arbete för friskare personal?

- Statistiken som vi får ut från Hälsoportalen är bra och tydlig. Portalen är lättnavigerad och de gånger jag kört fast och haft kontakt med MedHelps kundtjänst har jag fått jättebra och pedagogisk hjälp, säger Sara.

 

Vill du veta mer?

Prenumerera på vår blogg för att läsa mer om hur andra har gjort för att sänka sjukfrånvaron eller öka hälsan på företaget.

Till bloggen

 

Har ni gjort något på er arbetsplats för att sänka sjuktalen som ni vill att andra ska få ta del av? Berätta mer om hur vi tillsammans kan arbeta för att göra människor friskare!