medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Städservice på Enköpings kommun lyckades sänka sjuktalen

Städcervice Enköpings kommun

Städservice på Enköpings kommun som är en enhet inom kommunens teknikförvaltning med cirka 100 anställda har sedan december 2015 lyckats öka frisknärvaron. Läs mer om deras metoder för att minska sjukfrånvaron från dåvarande 7,7% till idag 2,95%.

 

Kartläggning av frånvaroläget

Enheten hade en mycket hög sjukfrånvaro och kände att de hade fastnat lite i sitt arbete med att sänka sjukskrivningstalen. En kartläggning av sjukfrånvaroläget på företaget startades där inledningsvis sjutton medarbetare ingick. Utifrån gruppens behov erbjöds insatser som sjukgymnastik, träningsprogram och samtal för att stötta personalen. Det föll väl ut och det beslöts att programmet skulle införas i hela arbetsgruppen. Dessutom infördes tjänsten Sjuk- och friskanmälan och förebyggande åtgärder utökades för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Ett aktivare arbete med rehabiliteringsinsatser påbörjades.

 

Klarare bild av sjukdomsorsaker via statistik

Redan första året lyckades de sänka sjukfrånvaron från cirka 7,7 % till 3,4 %. Städchefen Kent Möller Andersen och biträdande städchef Ann-Britt Wik lyfter fram sjuk- och frisktjänsten som en av framgångsfaktorerna. Genom att på ett enkelt sätt följa sjukfrånvaron genom statistikportalen och få påminnelser vid upprepad sjukfrånvaro har de nu lyckats vända den negativa trenden.

 

- Förra året såg vi att orsakerna för frånvaron var hög på grund av huvudvärk. Då pratade vi om vikten med avslappningsövningar, att dricka mycket under dagen, samt att äta en bra frukost och ha lunch med sig. Vi kunde även erbjuda en huvudvärksskola mot spänningshuvudvärk, säger Kent Möller Andersen, städchef.

 

- Vi får en klarare bild av sjukdomsorsaker via statistik. Dessutom är uppföljning och rådgivning med en kontaktperson som har stor erfarenhet av att se över statistiken en bidragande faktor till effekten. Det underlättar för cheferna i deras arbete när de kan få snabb och daglig information om sjukläget och dess orsaker. På så vis blir det lättare för arbetsledningen att planera upp med vikarier utifrån den bra statistik som man får ut ur systemet, säger han.

 

Mer aktiva i hälsoarbetet

Andra viktiga åtgärder har varit att få cheferna mer aktiva i hälsoarbetet och satsa på ordentliga utbildningsinsatser för de anställda.

 

- Vi jobbar mycket med att få medarbetaren att blir sedd, säger Kent som infört små tävlingar, idéfrukostar och andra projekt i hälsoarbetet.

 

Aktivt hälsoarbete fortsätter att sänka sjuktalen

Även medarbetarna som får sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska både vid VAB och till sig själva när de är sjuka är positiva till insatserna som gjorts. Systemet påminner chefen när medarbetaren har upprepad frånvaro. På så vis kan han eller hon aktivt arbeta vidare med hälsoarbetet genom att se över situationen och sätta in eventuella åtgärder.

 

- Idag är sjukfrånvaron så låg som 2,95%, uppger Kent Möller Andersson.

 

Sammanfattning

Städservice i Enköpings kommun gjorde en kartläggning av det höga sjukfrånvaroläget. De startade ett projekt med hälsofrämjande åtgärder, införde en tjänst som levererar bra statistik över sjukläget. På så vis har de fått en bra överblick över orsakerna till sjukfrånvaron vilket har visat sig vara positivt för hälsoarbetet, både för chefer och medarbetare.

 

Mål sjukfrånvaro?

Städservice har kommit långt i arbetet med att sänka sjukfrånvaron och förbättra hälsan på företaget. Har ni på ert företag satt upp mål för sjukfrånvaron eller hittat sätt att öka frisknärvaron? Kanske vill ni vara med och berätta för andra på vilket sätt ni jobbar med hälsan hos era medarbetare?

 

Berätta mer här!

 

Läs mer om stöd för chefer vid sjukfrånvaro!

 


I vårt whitepaper - Därför är upprepad sjukfrånvaro ett område som chefen måste ta itu med, ger vi dig viktig information och praktiska tips för vad som är viktigt att tänka på vid upprepad sjukfrånvaro.

 

Ladda ner vårt whitepaper