medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Stötta stressade medarbetare tillbaks i arbete

Tidiga och välplanerade insatser är avgörande för att medarbetare med stressrelaterad frånvaro ska komma tillbaks till jobbet. Ju längre en person med stressrelaterad sjukdom är sjukskriven desto större är risken för att personens självkänsla sjunker. 

 

Men vad kan jag som chef göra?

 • Ta kontakt så snart som möjligt
 • Hör av dig regelbundet - SMS eller samtal en gång i veckan kan vara lagom i början
 • Börja inte med att fråga när medarbetaren kommer tillbaks eftersom det kan upplevas som stressande. Fråga istället hur medarbetaren mår och om den får det stöd som behövs.
 • Peppa och visa att du vill att medarbetaren ska komma tillbaks

 

Individanpassad återgång till arbete

 • Träffas för att planera rehabilitering och återgång i arbete. Läs mer om plan för återgång i arbete
 • Ta reda på vad stressen beror på och vad medarbetaren behöver
 • Stegvis individanpassad återgång i arbete. Börja exempelvis med 25%. När man ser att det fungerar, utöka till 50% och så vidare tills medarbetaren helt är tillbaks i arbete.
 • Anpassa arbetsuppgifterna

.

Anpassade arbetsuppgifter

 • I vissa fall kan det vara bra att börja med rutinarbete som inte kräver så mycket stimuli
 • Undvik arbetsuppgifter med deadlines, eller uppgifter som är brådskande. Låt medarbetaren få arbeta i lugn och ro och ta saker i sin egen takt
 • Undvik kontakter med för många människor, exempelvis kundbesök eller större evenemang

 

Andra åtgärder kan vara att plocka bort uppgifter, byta arbetsplats (sitta mer ostört eller jobba hemma ibland), låta medarbetaren pröva en annan roll. Låt medarbetaren vara med och påverka sin situation, det viktiga är att hitta en modell som passar individen.

 

När det gått ett tag

 • Öka svårighetsgraden och arbetstiden allt efter som
 • Låt medarbetaren öva på nya beteendemönster
 • Låta medarbetaren vara delaktig men inte huvudansvarig i till exempel ett projekt

 

Chefen behöver förstå att rehabiliteringen kan ta lång tid. Hjälp medarbetaren att sätta gränser i början och låt medarbetaren träna på att själv bli bättre på att sätta gränser.

 

Sätt mål och låt medarbetaren känna sig trygg

 • Även små saker som du som chef kan göra kan få stora effekter, låt medarbetaren känna sig trygg och inte ensam.
 • Det är viktigt att hela tiden hålla kontakten med arbetsplatsen, så att det inte blir läskigt att komma tillbaka.
 • Om möjligt låt medarbetaren komma tillbaks utan några som helst krav på sig. Bättre att komma till arbetet och bara vara där än att vänta med att komma tillbaks.

 

Låt medarbetaren sätta målen för återgång i arbete och själv styra hur mycket hjälp han eller hon vill ha. Om medarbetaren är med och påverkar leder det oftare till att man snabbare tar sig tillbaks. Men tänk på att vanliga orsaker till utbrändhet ofta är höga krav på sig själv, stort kontrollbehov, svårt att sätta gränser och perfektionism. Därför behöver du som chef vara med och bryta ner målen och stötta medarbetaren att nå dit. Se till att det blir realistiskt och anpassat efter individen. Boka in avstämningar ofta i början som sedan glesar ut ju längre medarbetaren kommer i sin rehabilitering.

 

Vad kostar sjukfrånvaron på er arbetsplats och hur arbetar ni med att sänka frånvaron? Läs mer i vår infografik Rehabplanen som ger dig en tydlig överblick över vad du som arbetsgivare ska tänka på när en medarbetare är sjukskriven på grund av sjukdom.

 

Ladda ner vår infografik


Behöver ni också ett verktyg som hjälper er att få en bra överblick över sjukfrånvaron på er arbetsplats? Vi gör det enklare för både chefer och medarbetare med smarta verktyg och sjukvårdsrådgivning när era medarbetare blir sjuka.

 

Kontakta oss för att boka ett möte så berättar vi mer om hur det fungerar.

 

Boka ett möte med oss