medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Vårdoperatör för tekniska lösningar

Medicinsk kompetens på distans

Vårdoperatören effektiviserar och underlättar för patienter och vården genom vård på distans. Tillsammans med lösningar från innovativa bolag och vården kan vi skapa en tryggare vård för bland annat kroniskt sjuka patienter i hemmet.

 

Vård i hemmet

Genom att utveckla vården i hemmet kan vården avlastas och samtidigt kan vi erbjuda en mer personanpassad och behovsstyrd vård som kommer patienterna till nytta. Många patienter upplever att de känner sig mer trygga, förstår sin sjukdom bättre och blir mer delaktiga i sin egen vård genom nära kontakt med sjuksköterskor.

 

Vårdoperatören tillför ytterligare en dimension när den medicinska kompetensen blir en brygga mellan den ordinarie vården och patienten.

 

Kostnadseffektiva lösningar

Genom att utveckla tekniska lösningar kan vi avlasta vården och använda våra gemensamma resurser på bästa sätt. Smarta produkter som effektiviserar och anpassar vården kan spara mycket pengar för samhället. Fler patienter kan vårdas i hemmet med hjälp av tekniska lösningar i kombination med medicink kompetens på distans. Tillsammans kan vi skapa utrymme för sjukhus, vårdcentraler och specialistmottagningar att ta hand om de patienter som behöver en fysisk vård.

 

Hur går monitorering till?

Med hjälp av sensorer samlas regelbundet data in om patienten. Värdena i kombination med symtombaserade skattningsformulär jämförs gentemot gränsvärden och tidigare inkomna data. Vårdoperatörens system sorterar patienterna utifrån vilka som behöver direkt tillsyn och vilka som inte behöver det.

 

Legitimerade sjuksköterskor monitorerar patienterna och deras värden. Bedömningar avseende eventuella insatser görs utifrån patientens mätresultat.

 

Vid en eventuell försämring av hälsoläget kontaktar sjuksköterskan patienten via video för att vårda och hjälpa på distans. Patienten kan också ta kontakt med sjuksköterskan för att få råd och stöd när så önskas. Om behov uppstår kan läkare anslutas för att på så sätt ändra ordination i samförstånd med patient och sjuksköterska.

 

För att öka tryggheten för patienten kan även anhöriga kopplas in i samtalet.

 

Patientgrupper

Monitorering och vård på distans med fördel kan vara en del av vården när det gäller människor med kroniska sjukdomar.

 

Här är några exempel:

  • KOL
  • Astma
  • Diabetes
  • Hjärtsjukdomar
  • Fetma

Även människor som är i behov av beroendevård eller äldrevård kan vårdas på distans med rätt verktyg och stöd från vårdoperatören.

 

Smarta produkter

Invånarna i dagens samhälle är både vana att använda och förväntar sig tekniska lösningar som under lättar vardagen. Även inom vården skapas eHälsolösningar som bidrar till bättre hälsa och en mer effektiv vård. I norden ligger vi långt framme men vi har mycket kvar att göra för att nå visionen att Sverige ska bli bäst i världen på eHälsa 2025.

 

Det finns en uppsjö av smarta lösningar från innovativa teknikbolag som gör att patienter kan får en bättre överblick över sin sjukdom. Med hjälp nya tekniska produkter som till exempel appar, vågar, screeningverktyg, aktivitetsarmband, termometrar, blodtrycksmonitorer och annat kan framtidens vård bli bättre och mer trygg för många patienter, framförallt om den kompletteras med medicinsk kompetensens.

 

Exempel på lösning för KOL patienter

 

Har ert företag en smart produkt eller tjänst där sjuksköterskor kan bidra med medicinsk kompetens för att göra lösningen ett steg bättre? Kontakta oss för att få veta mer om hur vi som vårdoperatör kan kopplas i hop med era lösningar.

 

Kontakta oss