medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Vårdoperatören på plats i Almedalen - Onsdag

Almedalsveckan är igång

Almedalsveckan pågår för fullt och Visbys gator kryllar av människor som är här för att skapa kontakter, lyssna och dela med sig av sina tankar eller erfarenheter. Vi som vårdoperatör är självklart också här för att vara med i samtalen kring vård och hur vi kan vara med och bidra till att människor blir friskare.

 

I år pratas det mycket om digitaliseringen av vården och hur AI (artificiell intelligens) kan vara en del av lösningen för att lösa vårdkrisen. Hos oss på MedHelp tror vi starkt på att monitorering av kroniskt sjuka människor kan vara en faktor som avlastar och effektiviserar, inte minst för patienternas del.

Spännande möten under dagen

- En perfekt dag för mingel i Almedalen med strålande sol hela dagen. Kul att se Niklas Sundler, Axians, fylla lokalen när han presenterade digitaliserings möjligheter i vården. Synd att vi inte har just nyttjad detta bättre och kommit längre i Sverige, säger Håkan Eklund, affärsutveckling eHälsa.

 

Hur kan digital vård korta vårdköerna

Seminariet "Hur kan digital vård korta vårdköerna" som arrangerades av Tieto och besöktes av Thomas Nyman, leveransansvarig på MedHelp. Han fick lyssna till Peter Graf, vd 10hundra, Nina Lahti, chef innovationsplatsen KS, Ulrika Giers, affärsutvecklare Tieto, Jonas Hampus, sektionschef omsorgsförvaltningen Falun, Jahn Sundin, produktchef omsorg Tieto.

 

Peter Graf menade att: Digitaliseringen behövs för att korta vårdköerna då den bjudet på teknik som underlätta. Som produkt eller tjänsteägare så är det frustrerande att se att allt finns men att det är svårt att få in det i vården. Det kan vara hinder så som upphandling, lagstiftning som gör att allt tar tid. Medans man provar och sen ska utreda och upphandla så har tekniken hunnit gå vidare.

 

Kommuner och landsting borde bli bättre på att upphandla tillsammans och även att olika kommuner och landsting provar olika saker och delar med sig av erfarenheter istället för att flera provar samma teknik/system

 

- Fördelarna för patient är att man känner trygghet i att man får vård och inte på vilket sätt man får vård, säger Thomas Nyman.

 

- Sedan bör vi lösa integrationen mellan sluten- och öppenvård och även hemsjukvård, fortsätter han.

 

Jahn Sundin pratade om: Ett hinder med digitala lösningar är att personalen inom vården inte har tid att sätta sig in och lära sig nya saker och vi pratar ibland kanske mer om själva tekniken än vad dom kan göra. Om vi lär personalen att använda tekniken så underlättar det integrationen av tekniken. Det är inte vårdens intresse som ska gå först utan det är patientens intresse som ska gå först och då krävs nya lösningar.

 

10hundra i Norrtälje är unikt som har allt under samma tak. Kommunal och landstingsverksamhet i samma. Med deras moniteringstjänster för hjärtsviktspatienter så har kostnaden för den vården gått ner med 36%. Då ska man också lägga in värdet som inte kan mätas i pengar som innehåller trygghet för patienten, anhöriga och även ansvarig läkare som vet att alla är under uppsikt även om det inte sker på sjukhus med inläggning etc

 

- Här skapas värde och trygghet för många och besparingar av skattekronor, avslutar Thomas Nyman.

 

MedTechdagen

Hans-Inge Persson och Marie Steen

Den medicintekniska utvecklingen går snabbt! Med tekniken, digitalisering och AI kan man idag länka samman patientens provtagningar, röntgenbilder, data och behandling. Detta öppnar dörren för en allt säkrare och effektivare vård – den skapar också möjligheten att flytta vården närmare patienten. Frågan som hängde över hela dagen var om vården är redo att ta till sig förändringarna? Finns den politiska viljan? Vilka krav ställer patienterna?

 

Vem tar taktpinnen för att skapa digital förändring av vård och omsorg? Jenni Nordborg, LifeScience-kontoret hos Regeringen, inleder och regionerna är på plats. Hur bidrar digitaliseringen till att vi uppnår målen i svensk hälso- och sjukvård. Medverkan från professionerna och patientorganisationer behövs!

 

Daniel Forslund Robert Winroth

Det som framkom under dagen var att många aktörer, som professionen, patientorganisationerna, industrin och leverantörer, gemensamt måste hitta vägar fram för att få innovationer och smarta lösningar inom eHälsa att blir dels konkreta men också implementerade i hälso- och sjukvården i landsting och regioner runtom i Sverige.

 

När politikerna Daniel Forslund (L) och Robert Wintroth (MP) som de två enda innovationslandstingsråden i Sverige stod på scen framkom att de ansåg att ersättningsmodellen för digital vård/eHälsa är den gordiska knuten och också politikens ansvar att lösa. Att även ta fram incitamentsmodeller för innovation är något som behöver göras med ett politiskt initiativ som grund!

 

Mikael Wintell mfl panel

Vi måste hitta en lösning för att kunna in nya lösningar i vården och eHälsa – vi ser bara kostnader, inte besparingar som görs på annat håll i organisationen eller samhället.

 

Mikael Wintell från VGR var i samtal under rubriken att ”Vården har mängder med data – varför används den inte?” och bidrog med intressanta inspel. Erfarenheter från HL7-arbetet bidrar. Mikael Wintell, Annemieke Ålenius, eHälsomyndigheten och Magnus Janzon, från Region Östergötland uttryckte frustration men hopp!

Sammanfattning

Dagens bästa

  • Solen sken och Sverige har gått vidare i fotbolls-VM
  • Många intressanta möten i Almedalen
  • Att vi ser att det är fler och fler som inser att digitaliseringen i sig inte är ett självändamål utan ett verktyg som underlättar och effektiviserar

Dagens potentiella förbättring

  • Vi borde alla bli bättre på att låta patienten vara delaktig både i sin egen vård men även i utvecklingen av vården. Vi lyssnar på det!

Vad kan vi som vårdoperatör bidra med?

Som vårdoperatör levererar vi tjänster som monitorering och vård av patienter i hemmet, avlastning för vårdcentraler och mottagningar genom triagering och sjukvårdsrådgivning till stora delar av Sveriges befolkning. Våra legitimerade sjuksköterskor är vana att ge patientnära vård på distans och vi hanterar nära tre miljoner vårdkontakter per år.

 

Vi träffas gärna för att berätta mer om hur vi kan hjälpa er med smarta lösningar som bidrar till att människor blir friskare. Hör av er till oss för att boka ett möte under Almedalsveckan eller vid ett annat tillfälle som passar er bättre!

 

Läs mer om våra vårdnära tjänster:

 

Vill du veta mer?