medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Varje investerad krona inom vård på distans ger minst fem kronor tillbaka

 

Vård på distans kan innebära stora kostnadsbesparingar för vården. Vi har rollen som vårdoperatör och vi frågar oss hur vi kan påverka vården att använda våra lösningar för att vårda på distans. Det kommer innebära att våra gemensamma resurser används på ett bättre sätt.

 

Lösningarna finns redan

För multisjuka och kroniskt sjuka har vi utvecklat en ny lösning för vård i hemmet där Vårdoperatören är länken mellan patient och ordinarie vårdgivare. Genom att regelbundet samla in data om patienten kan vi jämföra inkomna värden mot gränsvärden och tidigare data. Vi gör därefter bedömningar av vilka insatser som behöver göras utifrån patientens mätresultat. Lösningen är väl beprövad och har visat goda resultat både humanitärt och ekonomiskt.

 

Patienterna blir mer delaktiga i sin egen vård

Den utvärdering som har gjorts av KOL-patienter visar att de är mycket positiva till lösningen. Möjligheten att göra mätningar i hemmet har skapat trygghet och gjort patienterna mer delaktiga i sin egen vård. Att ha tillgång till teknik i hemmet innebar att de själva blev mer observanta på sina symtom och kände sig mer trygga genom att regelbundet ha kontakt med vårdoperatören.

 

 Monitorering

Mycket goda resultat

När patienten monitoreras får vårdpersonalen god överblick över hälsoläget och möjlighet att arbeta proaktivt. De KOL-patienter som deltagit i utvärderingen av lösningen har undvikit begynnande exacerbationer (försämringar) och återinläggningar.

 

Kostnadseffektiv lösning

Vård på distans är kostnadseffektivt inte bara för vården. Det ger även stora besparingar för samhället i form av minskade kostnader för omsorg och stöd. Läkare och annan vårdpersonal bedömer att åtgärder som vidtagits har minskat risken för att patienterna återinläggs, med 63 procent.

 

Att i större utsträckning vårda patienter mer proaktivt genom vård på distans leder till att vi bättre kan möta behoven hos den åldrande befolkningen och den ökande andelen kroniskt sjuka. Det avlastar den befintliga vården och ger mer kostnadseffektiv vård. Samhället gynnas av detta och patienterna mår bättre.


Läs Vårdoperatörens sammanfattning av KOL-projektet för att få bättre förståelse för hur vård på distans och monitorering kan leda till att varje investerad krona ger fem kronor tillbaka.

 

 

Läs sammanfattningen

Vårdoperatörens sammanfattning av KOL-projektet