medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Zebra - ett framgångsprojekt

Kortare arbetstid med heltidslön

Det startade med att våra sjuksköterskor lyfte frågan, under höstkonferensen 2016, om att arbeta kortare arbetsdagar med bibehållen lön. De efterlyste ett mer strukturerat sätt att arbeta, dels för att de upplevde att det var svårt att behålla fokus under arbetspassen och för att det var svårt att få tid till andra arbetsuppgifter som förväntades utföras.

 

Projekt ZEBRA

Under första delen av 2017 började vi därför titta på vad detta skulle innebära för oss på MedHelp i Sverige och Finland. Vad skulle den förväntade effekten bli av att arbeta kortare arbetsdagar och vad skulle det innebära i förhållande till ökade lönekostnader?

 

Projekt ZEBRA sattes igång för att ta reda på om det här kunde vara en lösning som innebar win-win för både de anställda sjuksköterskorna och för företaget.

 

Utgångsläget var att titta på om man kunde korta en arbetsdag på sju till åtta timmar i produktionstid*, eftersom dessa ofta upplevs som långa. Skulle man ändå kunna behålla effektiviteten genom att arbeta kortare pass men med högre eller bibehållet fokus?

 

Så här la vi upp det 

Alla våra sjuksköterskor som deltar i projektet arbetar på ett fast rullande schema på åtta veckor, med arbete varannan helg.

 

Det innebär att de aldrig arbetar länge än sex timmar i telefon per arbetspass. Utöver det tillkommer i snitt två timmar och 45 minuter i verksamhetstid per vecka. Den totala schemalagda tiden är i snitt 30,5 timmar i veckan mot ordinarie heltidsmåttet 37 timmar.

 

Konceptet innebär att man dels arbetar koncentrerat i produktionstid och kan fokusera på att ge sjukvårdsråd via telefon eller video. Det innebär också att det finns planerad tid för andra typer av arbetsuppgifter (verksamhetstid) såsom till exempel utbildningar, ATP (arbetsplatsträffar), sjuksköterskemöten, avvikelsehantering, och samtal med chef.

Vad säger medarbetarna?

Projektet har nu varit aktivt i ett år och utökats i etapper vilket innebär att fler av våra medarbetare har varit med och både utvecklat upplägget och testat det i praktiken.

Så här säger några av sjuksköterskorna själva om hur det är att arbeta enligt det nya upplägget:

  • "Jag orkar mera både hemma och på jobbet"
  • "Verksamhetstid är toppen, då man hinner läsa och uppdatera sig samt diskutera med kollegor"
  • "Vi får ventilera problem på verksamhetstiden, behöver inte ta med dem hem"
  • "Jag har mera tid för mina fritidsintressen"
  • "För mej innebär Zebra att jag orkar jobba fast jag inte alltid är hälsomässigt på topp"
  • "Vi lär känna varandra då vi har gemensam verksamhetstid"

- Om projektet går över i en permanent lösning, då byter jag aldrig jobb, säger en av sjuksköterskorna i Vasa som också är en av deltagarna i projekt Zebra.

Fördelar för företaget

- För MedHelp innebär upplägget att våra sjuksköterskor kan vara mer produktiva den tid då de arbetar med sjukvårdsrådgivning. Vi har märkt att våra medarbetare är piggare och vi har fått en gladare atmosfär på kontoret, säger Geir-Erik Hyvärinen som är HR-chef på MedHelp.

 

- Projektet innebär många fördelar både för företaget och medarbetarna och vi tror att effekterna av kortare arbetsdagar kommer att leda till att vi blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare och får det lättare att rekrytera, fortsätter Geir-Erik.

När blir det verklighet?

Projektet har inneburit en så bra win-win situation både för företaget och de anställda sjuksköterskorna och kommer med all sannolikhet att bli permanent efter den sista mars 2019 då projektet har sitt slutdatum.

 

* Produktionstid är den tid då sjuksköterskan ger sjukvårdsråd via telefon eller video.

 

Är du sjuksköterska och vill veta mer om hur det är att jobba med oss? Läs mer på vår sida Jobba med oss!

 

Sök jobbet!