← Alla case
Start Case Coop Norrbotten: “Vi minskar ohälsan med hjälp av data och förebyggande hälsosamtal”

Coop Norrbotten: “Vi minskar ohälsan med hjälp av data och förebyggande hälsosamtal”

Scrolla ner ↓

Trots att 1,6 miljoner svenskar har arbetsorsakade besvär saknar 9 av 10 HR-chefer en plan för hur de ska jobba förebyggande. Coop Norrbotten är inte en av dem. Sedan 2016 jobbar de datadrivet med MedHelp för att ta hand om sina medarbetare och skapa en trygg arbetsmiljö baserat på fakta – inte gissningar.

För att förbättra företagshälsan krävs systematik 

Med 42 butiker och 1100 anställda utspridda över 14 kommuner är Coop Norrbotten en stor och viktig arbetsgivare i Norrbotten. Mats Olausson, HR-chef, konstaterar att det inte räcker med magkänsla och några snabba noteringar när det kommer till att förbättra företagshälsan – det krävs systematik.

– När vi tar hand om medarbetarna så tar medarbetarna hand om kunderna. Med alla uppgifter kring sjukfrånvaron samlade på ett ställe kan vi upptäcka tidiga signaler på ohälsa och agera  innan det är för sent. Tack vare ett systematiskt arbetssätt och datan i Medhelp Care får vi till exempel snabbt veta om någon varit borta fyra gånger på tre månader och kan agera rätt utifrån individens situation. 

Vikten av att sätta ett gott exempel 

Ergonomi är en återkommande punkt på agendan för Coop Norrbotten då en del av verksamheten kräver lyft i samband med transport och uppackning. För att förhindra sjukskrivningar kopplat till slitage gör Coop Norrbotten preventiva insatser för att förenkla tunga lyft vilket de ser minskar slitageskador på nacke, axlar och rygg. I MedHelp Cares plattform får de statistik på vilka butiker och avdelningar som har problem och sätter in åtgärder där det behövs. 

Även deras förebyggande insatser kopplat till psykisk ohälsa har gett effekt. Mats beskriver att det delvis beror på deras bolagsövergripande åtgärder.

– Chefer och tjänstemän löper högre risk och därför erbjuder vi internutbildningar. Dessutom ser vi till att inte uppmuntra felaktigt beteende, som till exempel att jobba för mycket. En trygg, nöjd och frisk medarbetare som jobbar lagom mycket är värd så mycket mer än någon som sliter sig igenom 60-timmarsveckor.

Behandla det riktiga problemet

Ibland räcker det inte att sätta ett gott exempel – man måste även agera snabbt och effektivt när ohälsan står för dörren. Då utför Coop Norrbotten hälsosamtal där medarbetaren och chefen tillsammans går igenom individens problematik och behov. 

– Den enskilde chefen rapporterar i Medhelp Care vad som diskuterats i hälsosamtalet. Vi brukar säga att “syns det inte i Medhelp Care, så finns det inte”. Historiken är viktig för både arbetsgivaren och arbetstagarens trygghet.

Vid psykisk ohälsa kan det vara särskilt svårt att ringa in vilka åtgärder som krävs för att bryta mönstret. Med hjälp av hälsosamtal och Medhelps sjukvårdsrådgivning kan Coop Norrbotten fokusera på rätt saker. Är det arbetsrelaterat eller saker utanför jobbet som skapar problem?

– Medhelps sjukvårdsrådgivning hjälper medarbetaren ta kontroll över sin egen situation. Genom att tänka och agera rätt utifrån frånvaroorsakan kan sjuksköterskorna hjälpa medarbetaren vidare till rätt stöd och vård direkt. 

Mer än bara kund och leverantör

Mats berättar att samarbetet mellan Coop Norrbotten och MedHelp är långsiktigt och ömsesidigt. MedHelp kallar regelbundet till leverantörsavstämningar för att få förstahandsinformation om hur Coop Norrbotten använder hälsoplattformen och om de har förslag på vidareutveckling.

– I en så här långsiktig relation blir man mer än bara kund och leverantör. Är det fler som efterfrågar samma typer av data eller har liknande önskemål som en själv går det ofta att lösa. 

Vill du veta mer om hur MedHelp hjälper dig jobba systematiskt med att förebygga ohälsa på ditt företag? Gör en intresseanmälan nedan så berättar vi mer!

 Senast uppdaterad: 2023-11-02

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!