Stora tidsvinster med MedHelp Cares hälsoplattform

Dela

Tarkett är ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder. En del av verksamheten är koncentrerad till fabriken i Hanaskog i nordöstra Skåne. Sedan 2021 använder Tarkett MedHelp Cares hälsoplattform, något som sparar mycket tid och gör frånvarohanteringen enklare.

Lotta Engvall, HR-chef på Tarkett

Tarkett använder MedHelp Cares hälsoplattform framför allt för frånvaroanmälan, uppföljning av sjukfrånvaro och för att få ut bra statistik. Lotta Engvall är HR-chef på Tarkett i Hanaskog.

– Plattformen är till stor hjälp för våra chefer när det gäller att hålla koll på när det är dags för till exempel rehabsamtal eller när läkarintyg ska skickas in. Som HR-chef är jag en frekvent användare av statistik och uppföljning. Det det ger mig snabb överblick över hur vi på Tarkett mår just idag genom att bara logga in och kolla dashboarden, berättar Lotta.

Dashboarden som finns i MedHelp Cares plattform är företagets unika vy över hälsoläget illustrerat med grafer som beskriver sjukfrånvaron just nu, sjukfrånvaroorsaker, utveckling över tid och sjukfrånvarokostnader. Den ger överblick, data och insikter baserat på företagets egen statistik. Det möjliggör analys, jämförelser och datadrivna underlag för att fånga upp risker och minska sjukfrånvaron i organisationen.

– Våra chefer använder ofta systemet som stöd till exempel när de genomför samtal med sina medarbetare. Det underlättar för dem med diverse checklistor till exempel för hantering av sjukfrånvaro eller rehabilitering.

Lotta har som HR-chef valt att dela information i MedHelp Cares plattform med sin rehabsamordnare på Feelgood för att få ett mer effektivt arbetssätt. Inför rehabsamordnarens uppföljningssamtal med Tarketts medarbetare kan hon snabbt och enkelt logga in och få en överblick över medarbetarens frånvaro och orsaker till den. Dessutom kan rehabsamordnaren lägga in kommentarer som kan vara bra för Tarketts chefer att ha inför framtida samtal. Alla personuppgifter finns tryggt och säkert lagrade enligt GDPR i plattformen.

Lotta berättar att de sparar mycket tid på att använda MedHelp Cares plattform.

Det blir en tidsvinst för cheferna men också för HR.

– Tidigare fick vi ta ut rapporter från lönesystem över frånvarostatistik och skicka påminnelser till respektive chef, nu går allt per automatik. Detsamma gäller för vårt lönekontor som inte behöver göra sjukanmälningar till Försäkringskassan dag 15. Även det sköter systemet. Det är förstås smidigt och sparar tid, säger Lotta.

Nästa steg för Tarkett är att börja följa sjukfrånvarokostnaderna noggrannare, något som också blir enklare med MedHelp Cares plattform.

Mer om Tarkett:

Tarkett är ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder. Företaget är noterat på Euronext i Paris där också huvudkontoret finns. Tarketts ursprung präglas av ett starkt industriellt entreprenörskap, en tidig tro på internationalisering och ett brinnande intresse för alla slags golvmaterial. Tarketts historia i Sverige började i slutet av 1800-talet på ett litet snickeri i Malmö där massiv stavparkett tillverkades. Produktionen av Tarketts trägolv sker idag i flera länder, och en del av verksamheten är fortfarande koncentrerad till orten Hanaskog i Skåne.

Vill du veta mer om hur MedHelp kan hjälpa ditt företag spara tid och pengar? Gör en intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?