medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg
Chefsstöd Sjuk- och Friskanmälan

Förenkla kontakten
med dina sjuka
medarbetare

Tidiga insatser är viktigt både ur ett
ekonomiskt och humanitärt perspektiv. Sjuk- och friskanmälan med möjlighet till sjukvårdsrådgivning så att dina medarbetare snabbare kan bli friska igen.

Sjuk och Frisk / Chefsstöd

Vad skall jag göra? När skall jag göra det? Hur skall jag göra det?

Det här är vanliga frågor för chefer som har många arbetsuppgifter och ett stort ansvar. Har era chefer rätt verktyg och rutiner för att hantera sjukfrånvaron på ert företag? Vi stöttar era chefer i dessa frågor.

 

MedHelps Chefsstöd är utformat för att ge chefer de verktyg de behöver. Sjukanmälan och friskanmälan som hjälper era medarbetare att snabbare bli friska.

Chefsstöd och sjukanmälan och friskanmälan för medarbetare

Verktyg som hjälper cheferna att följa företagets rehabrutiner

Med MedHelps Chefsstöd skapar vi ett system av påminnelser och verktyg som hjälper cheferna i din organisation att följa upp och jobba med rehabärenden enligt företagets rehabrutiner/policys. Det kan handla om påminnelser i realtid till chef över vad som ska göras under sjukperioden, och om hjälpmedel som förenklar chefens kontakt med sina sjuka medarbetare. Det kan också röra sig om att på avdelningsnivå synliggöra vilka kostnader sjukfrånvaron medför, vilket blir en extra motivation för cheferna i organisationen att aktivt arbeta med att rehabprocessen och att sänka sjukfrånvaron i sitt team.

 

Koll på läget och besparing av tid och pengar

De flesta företag har bra rutiner för hur man ska stötta medarbetare som ofta är sjuka eller har en långtidssjukfrånvaro. Men det kan vara svårt att följa upp att den verkligen följs. I värsta fall upptäcks missade insatser för sent, vilket innebär att medarbetare inte får den hjälp de ska ha och att det leder till onödiga kostnader.

"Tidiga insatser vid sjukfrånvaro är viktiga ur ett ekonomiskt och humanitärt perspektiv"

Läs mer om personalstöd som underlättar arbetet med att förebygga ohälsa på företaget

Personalstöd

Några av våra kunder

Mekonomen Grossist AB

Städservice Enköpings kommun

Unilever

Hur kan vi hjälpa er?

Kontakta gärna en av våra Key Account Managers för Företagstjänster, nedan, så berättar vi mer. 

Förenklad kontakt med sjuka medarbetare

Sjuk- och friskanmälan i flera olika varianter beroende på vilka behov er organisation har. Dygnet runt erbjuder vi professionell hjälp och sjukvårdsrådgivning så att era medarbetare fortare kan börja arbeta igen.

Cristina Backman

Cristina Backman

Key Account Manager

Företagstjänster 

Simon Högberg

Simon Högberg

Key Account Manager

Företagstjänster 

Ulf Dunblad

Ulf Dunblad

Key Account Manager

Företagstjänster 

Fredrik Mantin

Fredrik Mantin

Försäljningschef

Företagstjänster