medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Sjuk och Frisk ditt chefsstöd

Tidiga insatser är viktigt både ur ett ekonomiskt och humanitärt perspektiv. Sjuk- och friskanmälan med möjlighet till sjukvårdsrådgivning så att dina medarbetare snabbare kan bli friska igen.

Förenkla kontakten med dina sjuka medarbetare

Vad skall jag göra? När skall jag göra det? Hur skall jag göra det?


Det här är vanliga frågor för chefer som har många arbetsuppgifter och ett stort ansvar. Har era chefer rätt verktyg och rutiner för att hantera sjukfrånvaron på ert företag? Vi stöttar era chefer i dessa frågor.

 

MedHelps Chefsstöd är utformat för att ge chefer de verktyg de behöver. Sjukanmälan och friskanmälan som hjälper era medarbetare att snabbare bli friska.

Verktyg som hjälper cheferna att följa företagets rehabrutiner

Med MedHelps Chefsstöd skapar vi ett system av påminnelser och verktyg som hjälper cheferna i din organisation att följa upp och jobba med rehabärenden enligt företagets rehabrutiner/policys. Det kan handla om påminnelser i realtid till chef över vad som ska göras under sjukperioden, och om hjälpmedel som förenklar chefens kontakt med sina sjuka medarbetare. Det kan också röra sig om att på avdelningsnivå synliggöra vilka kostnader sjukfrånvaron medför, vilket blir en extra motivation för cheferna i organisationen att aktivt arbeta med att rehabprocessen och att öka frisknärvaron i sitt team.

Vill du veta mer?

Koll på läget och besparing av tid och pengar

De flesta företag har bra rutiner för att stötta medarbetare som ofta är sjuka eller har en långtidsfrånvaro. Det kan däremot vara svårt att följa upp och i värsta fall upptäcks missade insatser för sent. Utfallet blir att medarbetare inte får den hjälp de ska ha och att det leder till onödiga kostnader.

Förenklad kontakt med sjuka medarbetare

Sjuk- och friskanmälan finns i flera olika varianter beroende på vilka behov er organisation har. Dygnet runt erbjuder vi professionell hjälp och sjukvårdsrådgivning så att era medarbetare snabbare kan börja arbeta igen.

Hur kan vi hjälpa er?

Vill du veta mer om hur vi hjälper ditt företag att få rätt chefsstöd? Kontakta då oss via formuläret här nedanför så återkommer vi till dig för att berätta mer om hur du kan få en bättre överblick över sjukläget på er arbetsplats.

Boka ett möte med oss

Vi träffar dig gärna för att berätta mer om hur ni med hjälp av smarta verktyg kan sänka sjukfrånvaron på er arbetsplats.

  • Överblick över sjukfrånvaron
  • Verktyg som underlättar för era chefer
  • Enkelt för era medarbetare
  • Sjukvårdsrådgivning när era medarbetare blir sjuka
Boka ett möte med oss

Tidiga insatser vid sjukfrånvaro är viktiga!

Vi vet att tidiga insatser när medarbetarna blir sjuka är viktiga ur ett ekonomiskt och humanitärt perspektiv. Med personalstöd underlättars arbetet med att förebygga ohälsa på företaget.

Personalstöd

Några av våra kunder

  • Mekonomen Grossist AB
  • Städservice Enköpings kommun
  • Unilever

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i dina uppgifter här så ser vi till att rätt person kontaktar dig.

(Vid sjukanmälan gå till My MedHelp eller kontakta din arbetsgivare för mer information.)


Upprepad sjukfrånvaro?

I vårt whitepaper - Därför är upprepad sjukfrånvaro ett område som chefen måste ta itu med, ger vi dig mer information och praktiska tips.

 

Ladda ner vårt whitepaper

Kontakta oss

Ulf Dunblad

Key Account Manager

Företagstjänster

Urban Wrangell

Key Account Manager

Företagstjänster

Anna-Lena Taponen

Key Account Manager

Företagstjänster