← Alla artiklar
Start Kunskapsbank CSRD och HR – det här innebär de nya kraven för hållbarhetsredovisning

CSRD och HR – det här innebär de nya kraven för hållbarhetsredovisning

Från och med 2024 gäller EU:s nya direktiv för hållbarhetsredovisning, CSRD. Direktivet innebär en skärpning av kraven på hur företag redovisar sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Detta påverkar inte bara hur företag jobbar med och rapporterar om miljöfrågor, utan berör även områden som arbetsmiljö och hälsa. Det innebär med andra ord att företag behöver ha kvalitativ HR-data och ett närmare samarbete mellan HR och ledning.

CSRD följer standarden ESRS

CSRD, eller Corporate Sustainability Reporting Directive, trädde i kraft den 1 januari 2024 och påverkar hur bolag rapporterar sin hållbarhetsinformation. CSRD berör 12 olika europeiska standarder för hållbarhetsrapportering som går under betäckningen ESRS.

Direktivet syftar till att skapa en mer transparent och jämförbar redovisning av företags hållbarhetsarbete, och inkluderar även sociala aspekter som arbetsmiljö, likabehandling och mänskliga rättigheter. Frågor där HR i allra högsta grad behöver involveras för att företagen ska leva upp till de nya kraven.

ESRS S1 innebär ökat behov av kvalitativ HR-data

HR kommer framför allt att ha en viktig roll vad gäller nyckeltal kopplade till direktivet ESRS S1, vilken fokuserar på den egna arbetsstyrkan och socialt ansvar. Här ingår områden som arbetsmiljö, arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald.

Exempel på nyckeltal inom ESRS S1 är andelen sjukfrånvaro och personalomsättning. Denna information är redan bekant för många, men nu behöver arbetsgivare även kunna sammanställa information uppdelad på kön.

Utöver egna arbetskraften inkluderar standarden även konsulter och personal från bemanningsföretag, det vill säga medarbetare i direkt anslutning till bolaget. Företag kan vidare komma att behöva samla uppgifter om sina leverantörer. Det betyder att även mindre bolag, som själva inte ännu måste rapportera enligt ESRS, ändå behöver ha kännedom om var verksamheten befinner sig i andras värdekedjor.

De nya kraven skapar därmed ringar på vattnet och du som arbetsgivare gör rätt i att ha koll på CSRD även om ni inte formellt behöver rapportera.

Vilka företag omfattas av CSRD och när?

Införandet av CSRD sker i etapper, och här är datumen du bör ha koll på:

 • Börsnoterade företag med över 500 anställda börjar rapportera 2025 för räkenskapsåret 2024
 • Under 2026 rapporterar företag som uppfyller minst två av tre kriterier:
  – Mer än 250 anställda
  – En omsättning på över 40 miljoner euro
  – En balansomslutning på över 20 miljoner euro
 • Under 2027 är turen kommen till noterade små och medelstora företag att rapportera för föregående år.

Nya hållbarhetsrapporteringen ställer högre krav på digitala system

Att ha koll på och tillgång till data som beskriver hälsoläget på ett företag är avgörande för att identifiera brister, framtida risker och ta bättre beslut. Nu blir det ännu viktigare för att kunna leva upp till nya standarden för hållbarhetsrapportering.

Men ofta saknas struktur för att samla HR-data vilket gör uppgiften svår och tidskrävande. Att digitalisera och automatisera HR-processer bör därmed hamna högt på företags prioriteringslista.

Med digitala system kan ni effektivisera datainsamling, underlätta rapportering, se till att regler för dataintegritet följs och underlätta skalbarhet – bland andra fördelar. Och det gäller oavsett storleken på ditt företag.

Så underlättar MedHelps hälsoplattform

Hälsoplattformen är en digital plattform för att hantera och förebygga sjukfrånvaro som även kan hjälpa ditt företag att samla in, analysera och rapportera HR-data på ett effektivt sätt. Plattformen kan bland annat användas för att:

 • Samla in data om arbetsmiljö, riskfaktorer och sjukfrånvaro – uppdelat på individ och gruppnivå
 • överblick i realtid och följa upp sjukfrånvaron och dess orsaker över tid
 • Rapportera och redovisa integritetssäkrad och hälsodata på ett tydligt sätt

Genom att använda Hälsoplattformen kan både HR-avdelningen och ledning på så sätt få en bättre överblick över företagets sociala hållbarhetsarbete. Vill du veta mer om hur ditt företag kan förbereda sig för en smidigare hållbarhetsrapportering?

Senast uppdaterad: 2024-03-14

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?