← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Därför är hälsoplattformen årets viktigaste inköp

Därför är hälsoplattformen årets viktigaste inköp

HR-system, företagshälsovård och medarbetarundersökningar i all ära, men det räcker inte. Du behöver förebygga orsakerna bakom sjukfrånvaron – inte bara upptäcka och hantera symtomen. En hälsoplattform hjälper dig att identifiera tidiga signaler och välja rätt preventiva insatser.

Proaktivt hälsoarbete är viktigare än någonsin

Visste du att:

  • 32 % av yrkesverksamma i Sverige har arbetsorsakade besvär
  • 10 % av alla medarbetare blir långtidssjuka per år
  • En långtidssjukskrivning kostar i snitt 100 000 kr

Trots det är det bara 13 % av svenska HR-chefer som jobbar med preventiva hälsoinsatser. Dessutom svarar endast hälften av dem att deras organisationer har rutiner på plats för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa medan var fjärde HR-chef har låg kännedom om orsaker till sjukfrånvaro enligt MedHelps HR-rapport 2022.

Utöver onödigt lidande leder det till lavinartade följdkostnader i form av sjuklön, produktionsbortfall och rehabilitering för företagen. Många företag saknar en systematisk process för att driva hälsofrågor på företaget – från förebyggande arbete till rehabärenden. Ännu svårare är att få en inblick i företagets och medarbetarnas hälsoläge och sätta in rätt åtgärder.

Men det proaktiva arbetet är helt avgörande för att minska sjukfrånvaron. När du fångar upp individer som uppvisar tidiga signaler för ohälsa innan de går in i sjukfrånvaro kan du sätta in rätt insatser och spara både tid, pengar och lidande. Men hur gör man egentligen? Allt börjar med en hälsoplattform.

Hälsoplattformen – bevakar, stöttar och administrerar

Börja med att samla all hälsodata på ett ställe. En hälsoplattform ger dig en tydlig överblick på hur hälsan ser ut på företaget. Använd datan för att upptäcka mönster som annars vore svåra att se. Lider flera av medarbetarna av psykisk ohälsa till följd av stress? Eller har en person upprepad korttidsfrånvaro? Då behöver du sätta in åtgärder innan det är för sent. Genom att arbeta preventivt kan man halvera antalet individer som blir långtidssjuka.

När det är dags för ett rehabärende har ni samlat värdefull information vid sjukanmälan på ett GDPR-säkert sätt och får påminnelser och kan koordinera rehabinsatser för snabbare återgång.

Genom att ha en hälsoplattform som stöttar dig i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan du göra mätbara prestationsförbättringar när det kommer till sjukfrånvaro och hälsa på företaget.

MedHelp Care genom hela processen

MedHelp Care ger dig en helhetssyn på företagshälsan – från preventiva åtgärder till rehabstöd. Med rätt underlag gör du insatser som verkligen spelar roll. Det förebygger sjukfrånvaro, minskar den manuella hanteringen och sparar tid och pengar för företaget.

Så använder du MedHelp Care i varje fas:

Förebyggande

Överblicka företagets hälsoläge med sjukfrånvarostatistik

Följ utvecklingen av era insatser i realtid och dra viktiga slutsatser på individ- och företagsnivå. 

Prediktiv modell för att identifiera tidiga signaler på ohälsa

MedHelp Cares algoritmer hjälper dig identifiera tidiga signaler på ohälsa för att chefer och HR enklare ska kunna stötta medarbetare om de visar signaler på ohälsa.

Rekommendationer av hälsoinsatser

När du upptäckt en risk stöttar MedHelp Care dig genom att rekommendera vilka insatser som ska göras vilket förhindrar att medarbetaren går in i längre sjukfrånvaro.

Smarta jämförelser

Jämför hälsoläget i hela verksamheten och mellan organisationer inom din bransch.

Förenklar det systematiska arbetsmiljöarbetet

Jobba löpande, dokumentera arbetet och mät resultatet på dina insatser.

Vid insjuknande

Säker och effektiv frånvarohantering 

GDPR-säker hantering av all data som rör sjukanmälningar och intyg samt automatisk rapportering till Försäkringskassan.

Personlig sjukvårdsrådgivning

Erfarna sjuksköterskor ger medarbetaren råd och förslag till egenvård vid vab och sjukdom och hänvisar vidare vid behov. Året runt, dygnet runt.

Rehabilitering

Underlättar rehabiliteringsprocessen

När någon av dina medarbetare är sjuk skickar verktyget direkta påminnelser till dig om vad du behöver göra, och när.

Full koll utifrån lagar och regler

Rehabstödet säkerställer att du följer ditt arbetsmiljöansvar och att all dokumentation sparas enligt GDPR.

När du tar ett helhetsgrepp och arbetar systematiskt och preventivt med hälsan på företaget sparar du både pengar och tid samtidigt som du skapar en bättre arbetsmiljö för dina anställda. Vill du veta mer om hur det fungerar i praktiken? Boka ett möte med oss redan idag!

Senast uppdaterad: 2023-11-23

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?