Därför har chefen dålig koll på kostnaden för sjukskrivningar

Dela

Bland Sveriges företag finns en genomgående trend. Chefer glömmer bort de första sjukskrivningsdagarna för sina medarbetare. Det är 14 kostsamma dagar. Lär dig undvika fällorna och bli en chef som har bättre koll.

Tidspress är en av de vanligaste orsakerna till att man hoppar över eller glömmer bort vissa uppgifter som inte uppfattas som centrala. Exempelvis hur du ska agera som chef redan under en medarbetares första sjukskrivningsdagar.

Kostnad för korttidssjukskrivning

Kostnad för korttidssjukskrivning uppskattas till 10 procent av månadslönen per dag. För ett företag med 500 anställda, en genomsnittlig månadslön på 30 000 kronor och en sjukfrånvaro på 6 procent är kostnaden för sjukfrånvaron ca 20 700 000 kronor per år. Om sjukfrånvaron sänks med endast 1 procentenhet sjunker kostnaden med 3 450 000 kronor per år (avser korttidsfrånvaro).

Skälen till att chefer inte tar de första sjukskrivningsdagarna på större allvar bygger i stor utsträckning på tre missförstånd:

Missförstånd 1:”Det spelar väl ingen roll, är man sjuk så är man?”

Många chefer har kanske inställningen att det inte är så lätt att påverka hur länge och om anställda är sjuka. Det kan kännas som en förtroendefråga, att ”är man sjuk så är man” och inte så mycket du kan göra åt saken.

Alla kan bli sjuka. Men det finns en stor skillnad i hur vi hanterar situationen under de första sjukskrivningsdagarna när en medarbetare väl blivit sjuk.

Kanske vill chefen inte stressa sina medarbetare med att de ska komma tillbaka snabbt till arbetet när de är sjuka? Det kan upplevas som okänsligt och krasst att vara pådrivande som chef. Men faktum är att om det görs på rätt sätt, så bidrar det snarare till att medarbetare trivs bättre. Eftersom en allt viktigare drivkraft för medarbetare är att ”välja sin chef”, utifrån engagemang och attityd, så kan den inställning som du som chef visar även i dessa frågor bidra.

Missförstånd 2: ”Det kan väl inte handla om så mycket pengar?”

En vanlig orsak till att chefen tar för lätt på de inledande sjukskrivningsdagarna kan också vara att man felaktigt tror att det inte är så stora pengar det handlar om. Inget kunde vara mer fel.

Missförstånd 3: ”Jag gör allt jag kan, det finns inte mer man kan göra”

Grattis, du är en av få chefer som lyckas bäst i arbetet att korta ner tiden som dina medarbetare är sjukskrivna. Eller, är det så? Fortsätt bolla dessa frågor kring bortglömd sjukskrivning med ansvarig personalchef eller HR-chef i din organisation.

Glöm inte bort att arbeta aktivt med dina medarbetares sjukfrånvaro, redan från första dagen. Det finns stora pengar att spara för din organisation och det är inte oviktigt för hur man uppfattar dig som chef. Är du engagerad och har du en positivt driven inställning? Förlita dig inte enbart på vad Försäkringskassan och regelverket säger. Det finns mycket mer att göra, och man kan ofta börja mycket tidigare. 

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?