medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Den nya vården

Digitala vägar till en personcentrerad och jämlik vård med kortare köer. Ta del av "Den nya vården" här

Läs reformagendan: Den nya vården

Vi vill väcka ditt intresse för att driva på frågor om förändring i vård och omsorg som leder till att framförallt Sverige blir en bättre plats att både vara frisk och sjuk på. Helt enkelt bättre för oss människor.

 

Vår tanke med detta är att ge dig som politiker uppslag och idéer kring frågor att driva, för att på så vis kunna åstadkomma en varaktig och omvälvande förändring som är nödvändig både för oss invånare och för vården.

 

Fyll i dina uppgifter i formuläret här intill för att ta del av reformagendan med 10 förslag som lägger grunden för en ny vård.

  • Reformagenda - 10 förslag som lägger grunden för en ny vård
  • Digitaliseringens möjligheter
  • Framtidens patient - en framtidsspaning
  • Myter om den digitala vården
  • Dags för förändring
Den nya vården

Ta del av "Den nya vården"