medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Dokument

Här hittar du dokument som
patientsäkerhetsberättelser,
våra policys och certifikat.

Dataskydd och säkerhet

MedHelps anpassning till nya dataskyddsförordningen (GDPR).png
MedHelps Integritetspolicy.png

Läs mer om dataskydd och säkerhet.

 

Dataskydd och säkerhet

Patientsäkerhetsberättelser

 

Patientsäkerhetsberättelse 2017
Patientsakerhetsberattelse_2015_n.png
Patientsakerhetsberattelse_2015_n.png


Patientsakerhetsberattelse_2014_n.png

 Patientsakerhetsberattelse_2013_n.png

 Patientsakerhetsberattelse_2012_n.png

 Patientsäkerhetsberättelse 2011

  

Certifikat

 

Screen Shot 2017-05-08 at 10.35.27 AM.png
Screen Shot 2017-05-08 at 10.35.41 AM.png