medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Integritets- och kvalitetsdokument

Här hittar du dokument som patientsäkerhetsberättelser, våra policys och certifikat.

Allt på ett ställe

Här har vi samlat allt som rör från dataskydd och säkerhet till Patientsäkerhetsberättelser och Certifikat. Är det något du saknar eller undrar över så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Rekvisition av journalkopia

Egen journalkopia

Hämta rekvisition av journalkopia. Svaret skickas till din folkbokföringsadress.

Hämta PDF

Journalkopia för ditt barn

Hämta rekvisition av journalkopia. Svaret skickas till din/barnets folkbokföringsadress.

Hämta PDF

Dataskydd & säkerhet

MedHelps integritetspolicy

MedHelps vision för att värna din integritet är att ingen ska lida integritetsmässig skada på grund av vår hantering av dennes personuppgifter. Vi ska, på ett professionellt och engagerat sätt, alltid värna individens rätt till integritet och skydd av sina personuppgifter. Vi gör detta med tekniska, organisatoriska och administrativt kvalitetssäkrade processer och system. Genom regelbunden granskning och systematisk vidareutveckling säkerställer vi en hög kvalitet.

Till vår integritetspolicy

MedHelps behandling av personuppgifter

Här hittar du vanliga frågor och svar rörande dataskydd och säkerhet .

Frågor och svar

MedHelps anpassning till GDPR

Så anpassar MedHelp sig till nya dataskyddsförordningen (GDPR)

För att kunna bedriva vår verksamhet krävs det att både kunder och användare har förtroende för MedHelp och våra arbetssätt.
Det är därför av största vikt att all behandling av personuppgifter och patientinformation sker på ett säkert sätt.
Den personliga integriteten står hela tiden i centrum för den behandling av de personuppgifter som sker inom ramen för MedHelps verksamhet.

Här kan du läsa hela dokumentet som förtydligar MedHelps åtagande.

 

Läs mer här

 

 

Personuppgiftsincident - frågor och svar

Frågor och svar avseende personuppgiftsbehandling vid personuppgiftsincident kopplad till 1177 Vårdguiden på telefon.

 

Läs mer här

 

Kontakta vårt dataskyddsombud


Begäran om registerutdrag - skriv ut och skicka in PDF nedan.

 Hämta PDF

 

Är du blivande eller befintlig avtalskund och har affärsmässiga avtalsfrågor kring MedHelps dataskydd, kontaktar du respektive affärsområdeschef .

Företagstjänster: elisabeth.wicklin@medhelp.se
Vårdtjänster: björn.arkinger@medhelp.se

 

Har du frågor som gäller dataskyddsförordningen eller vill komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud. Fyll då i dina uppgifter i formuläret nedan.

 

Certifikat

MedHelp är certifierade enligt ISO 9001 och 14001

 

Till dokumentet ISO 9001

 

Till dokumentet ISO 14001

Kvalitet och Miljö

Läs om hur vi arbetar för att successivt förbättra och effektivisera verksamheten mot total kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan.
Till dokumentet

 

Patientsäkerhetsberättleser MedHelp AB

Här kan du ladda ner PDF:er av våra berättelser gällande patientsäkerhet.

 

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2017
Patientsäkerhetsberättelse 2016
Patientsäkerhetsberättelse 2015
Patientsäkerhetsberättelse 2014
Patientsäkerhetsberättelse 2013
Patientsäkerhetsberättelse 2012
Patientsäkerhetsberättelse 2011

 

 

 

 

 

MedHelps användande av cookies

Cookie policy