← Alla case
Start Case Eztablisher väljer MedHelp via Fortnox för att förenkla arbetsmiljöarbetet under tillväxtfas

Eztablisher väljer MedHelp via Fortnox för att förenkla arbetsmiljöarbetet under tillväxtfas

Scrolla ner ↓

Som småföretagare är man ofta mer sårbar inför sjukdom och sjukfrånvaro, samtidigt som det sällan är ekonomiskt försvarbart för mindre bolag att köpa in systemstöd för företagshälsa. Fram tills nu. Läs mer om hur företaget Eztablisher tar hjälp av MedHelp i en fas av tillväxt för att få bättre överblick.

Nyligen blev det möjligt för småföretagare att enkelt köpa MedHelps hälsoplattform via vår nya integration med Fortnox. Detta är ett enkelt och framför allt billigt alternativ för företag att hantera sjukfrånvaro, rehabilitering och hälsofrågor på arbetsplatsen – i enlighet med arbetsmiljölagen.

En av de första företagen som valt att nyttja denna tjänst är Eztablisher, en snabbt växande etableringsbyrå som hjälper företag få in nya kunder, bland annat genom att boka säljmöten. Under de senaste årens lågkonjunktur har Eztablisher haft medvind då många företag har valt att fokusera på ett mer traditionellt och ”hands on” säljarbete. Tempot på bolaget är högt och för vissa av de 18 anställda är detta deras första riktiga heltidsanställning. Vi fick tillfälle att ställa några frågor till Jonatan Bolin, operativ chef på Eztablisher, om deras specifika situation och varför de valt att börja använda hälsoplattformen.

Har ni haft några utmaningar kring sjukfrånvaro och i så fall på vilket sätt?

– Vi har inte haft problem med långtidssjukfrånvaro, det vi däremot har tampats med är korttidsfrånvaron. Det är ju ett stressigt yrke och det kan vara ganska psykiskt påfrestande att jobba som säljare.

Och hur påverkar korttidsfrånvaron er verksamhet?

– Det påverkar det vår förmåga att uppnå våra försäljningsmål och att vi behöver överanställa som ett resultat av det. Detta gör att övriga funktioner inom bolaget såsom administration och rekrytering bland annat får högre belastning. 

Varför valde ni att börja med hälsoplattformen?

– Vi befinner oss just nu i en fas där vi är på väg att skala upp vår verksamhet vilket innebär att vi kommer bli fler anställda. Inför detta ville vi ha ett system på plats som gör det lättare för oss att säkerställa att vi hanterar hälsofrågor på arbetsplatsen på ett säkert sätt, enligt regelverken för arbetsmiljö. Det känns också tryggt att ha ett chefsstöd på plats ifall någon skulle bli långtidssjuk och behöva rehabilitering.

Hur upplevde ni implementeringen av plattformen?

– Det var verkligen supersimpelt. Några få klick så var allt på plats.

Vilka resultat hoppas ni uppnå på kort och lång sikt?

– Vi hoppas på att kunna jobba mer datadrivet med sjukfrånvaro, bland annat genom att urskilja om det finns skillnader mellan olika personalgrupper och kunna agera därefter. På längre sikt kan detta ha en positiv effekt på korttidsfrånvaron. Utöver detta kommer plattformen också att underlätta vid överlämningar då allt finns sparat i dokumentationsverktyget. På så sätt säkerställer vi också att allt sker enligt GDPR.

Vill du som småföretagare också få stöd med att följa regelverk för arbetsmiljö och förebygga hälsorisker? 

Senast uppdaterad: 2024-06-17

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?