Smartare vård till nytta för patienten

MedHelp är bryggan mellan patienten och vården. Med hjälp av 220 sjuksköterskor levererar vi landets kortaste svarstider och högsta svarsfrekvens. Vi bidrar till ökad tillgänglighet för patienterna och sänkta kostnader för vården.

MedHelp hjälper effektivt patienten till rätt vård

Vi förenklar och effektiviserar vårdkedjan genom outsourcad sjukvårdsrådgivning, vårdtriage och monitorering för regioner och vårdmottagningar. Våra legitimerade sjuksköterskor hjälper dagligen tusentals patienter med råd om egenvård och hänvisning till rätt vårdnivå

Sjukvårdsrådgivning

Sjukvårdsrådgivning med hög tillgänglighet och korta svarstider ökar möjligheten till egenvård och ser till att patienter får rätt vård vid rätt tidpunkt. Vi effektiviserar vården!

Vårdtriage

Effektiv och förbättrad vårdkvalitet genom stöd med sjukvårdsrådgivning, hänvisningar och bokningar åt vårdmottagningar. Vi avlastar er vårdcentral!

Monitorering

Vård och rådgivning på distans för kroniskt sjuka, baserat på kontinuerlig bedömning av patientens hälsodata. Vi kompletterar och stödjer befintlig vård!

Sedan år 2000 hanterar MedHelp 1177 Vårdguiden på telefon för Region Stockholm. Med Sveriges kortaste svarstider, högsta svarsfrekvens och lägsta kostnad besvarar vi 1,5 miljoner samtal årligen i regionen.

 MedHelp utför tjänsten åt regionRegion driver tjänsten i egen regi
Medelsvarstid2,57 minutercirka 15 minuter
Kostnad86 kronor/samtalcirka 180 kronor/samtal
Andel besvarade samtal94%drygt 60%

Fördelar för regioner

  • Lägre kostnader jämfört med egen drift
  • Snabbare och mer effektiv hjälp till invånarna
  • Innovativ teknisk plattform möjliggör tjänster som chatt och video

Fördelar för invånare

  • Snabb hjälp med egenvård eller hänvisning till rätt vård
  • Rådgivning från sjuksköterskor med i genomsnitt 18 års erfarenhet
  • Ökad patientsäkerhet genom rätt hjälp snabbt

Några av våra kunder

  • 1177 Vårdguiden på telefon för Region Stockholm
  • Akutmottagningar i Stockholm (vuxen, barn, gyn och ögon)
  • Coala Life/Hjärtupplysningen