Sjukvårdsrådgivning

Outsourcad sjukvårdsrådgivning är en kostnadseffektiv lösning för regioner och vårdgivare. Våra sjuksköterskor ger råd om egenvård och hänvisning till rätt vårdenhet, utifrån patientens symtom.

Ökad patientsäkerhet till lägre kostnad

Det finns flera fördelar med upphandlad sjukvårdsrådgivning, som korta svarstider, hög tillgänglighet och låga kostnader. MedHelp besvarar årligen omkring 1,5 miljoner sjukvårdsrådgivningssamtal åt regioner och vårdmottagningar. Vi hanterar bland annat 1177 Vårdguiden på telefon för Region Stockholm.

 MedHelp utför tjänsten åt regionRegion driver tjänsten i egen regi
Medelsvarstid2,57 minutercirka 15 minuter
Kostnad86 kronor/samtalcirka 180 kronor/samtal
Andel besvarade samtal94%drygt 60%

Källa: Styrkortsstatistik från Inera

Sjukvårdsrådgivning som räddar liv

Många som ringer sjukvårdsrådgivning är i behov av akut vård. Lång väntetid kan innebära risk för patientens hälsa. Med landets högsta svarsfrekvens och kortaste svarstider hjälper vi patienter till rätt vård i rätt tid.

Alla är vinnare

Upphandlad sjukvårdsrådgivning innebär vinster i kvalitet, tid och kostnad. Rätt råd om egenvård och hänvisning till rätt vård gynnar flera: patienten, närstående, vårdgivare, arbetsgivare och regioner.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Björn Arkinger

Affärsområdeschef
Vårdtjänster

Du kan även kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.