Frånvarohantering för ett välmående företag

Frånvarohantering är vår tjänst för sjuk- och friskanmälan och bidrar till att sänka sjukfrånvaron, få överblick över frånvaroläget och minska administrationen för cheferna när medarbetare är sjuka eller vid rehabilitering.

Enkel frånvarohantering vid sjukdom och VAB

MedHelp gör det enkelt för medarbetare att sjukanmäla sig, eller anmäla VAB, på webben, i vår app eller via telefon. Lika enkelt är det att friskanmäla sig när man är tillbaka på arbetet. Samtidigt får chefer ett konkret stöd i det dagliga arbetet och i arbetsgivaransvaret när någon är eller riskerar bli sjuk, liksom en överblick över hur organisationen mår.

Genom vår molnplattform kan ni snabbt och enkelt börja använda de tjänster som passar era behov bäst. Vi erbjuder mjukvara som tjänst, software-as-a-service (SaaS), vilket innebär snabb och kostnadseffektiv implementering och tjänster som alltid är uppdaterade och säkrade för framtiden.

Frånvarohanteringen möjliggör en tydlig bild av sjukfrånvaron liksom underlag för att identifiera och prioritera insatser och stöd där det bäst behövs.

Koll på sjukfrånvarokostnader och orsaker

Samlad statistik och analyser ger chefen och företagsledningen en överblick över återkommande sjukskrivningar och långtidsfrånvaro samt en möjlighet att förstå orsaker till, och komma till rätta med, sjukfrånvaro i organisationen.

Förenklar kontakt med sjuka medarbetare

Genom en automatisk tjänst eller telefonkontakt med legitimerade sjuksköterskor är det enkelt för medarbetaren att sjuk- och friskanmäla sig. Personlig sjukvårdsrådgivning bidrar även till att medarbetaren snabbare återgår till arbetet.

Underlättar och sparar tid för chefer

Chefen har en viktig roll och stort ansvar när en medarbetare är sjuk eller i behov av rehabilitering. Överblick, påminnelser och processer möjliggör för chefen att implementera lämpliga åtgärder för att öka frisknärvaron hos sina medarbetare.

Så funkar MedHelps Frånvarohantering

1
Medarbetaren gör sjukanmälan Sjukanmälan, eller anmälan av vård av sjukt barn, görs snabbt och enkelt i vår automatiska tjänst online eller per telefon dygnet runt alla dagar om året.
2

Medarbetaren får sjukvårdsrådgivning (valbart)
Sjuksköterskan ställer frågor om symptom, ger sjukvårdsrådgivning och förslag till vård- och behandlingsåtgärd. Om så önskas hänvisas till företagshälsovården.

3

MedHelp meddelar de som berörs av sjukfrånvaron
MedHelp skickar e-post och/eller sms till de på företaget som berörs av frånvaron.

4

Återkoppling från sjuksköterska (valbart)
Under den tredje dagens sjukfrånvaro (inte VAB) ringer en legitimerad sjuksköterska (vardagar) för att höra hur medarbetaren mår samt ge fortsatta råd och information. Eventuella statusförändringar meddelas berörda på företaget. Den sjuke påminns om att läkarintyg måste lämnas från dag 8.

5

MedHelp påminner om läkarintyg
På den sjunde sjukdagen påminner MedHelp chef och medarbetare om att läkarintyg måste lämnas från dag 8.

6

Kontakt med Försäkringskassan
Efter 14 dagars sjukfrånvaro kontaktar MedHelp Försäkringskassan och informerar medarbetaren och chef/kontaktperson.

7

Friskanmälan
När medarbetaren är frisk gör hen friskanmälan via telefon eller online. Medarbetaren kan då också få medicinsk rådgivning. Arbetsgivaren får relevant information om frånvaroperioden.

8

Tydlig överblick med statistik på Mina Sidor
För att underlätta för chef och för långsiktigt arbete med sjukfrånvaro samlas all statistik över sjukfrånvaro, beräknad återkomst och frånvaroorsaker i en webbportal i realtid.

9

Förenklad kontakt för chef med sjuka medarbetare
Alla chefer kan genom ett mobilt gränssnitt enkelt få en översikt på samtliga sjuk-/VAB-anmälda och snabbt se till exempel frånvaron på avdelningen jämfört med samma period föregående år. Chefen kan också kontakta den sjuke medarbetaren direkt via det mobila gränssnittet.

Följande ingår i Frånvarohantering

Sjukanmälan, anmälan av VAB och friskanmälan via telefon med möjlighet till sjukvårdsrådgivning dygnet runt alla dagar året om.

Mobilanpassad webbapplikation, autotjänst i telefon eller personlig service.

App där medarbetaren enkelt genomföra sjuk-/friskanmälan samt anmäla vård av barn och får kontakt med sjuksköterska för sjukvårdsrådgivning.

Direkt information vid definierade tillfällen till berörda så som chef, HR-avdelning och Försäkringskassa via SMS, e-post eller webbportal.

Uppföljning under frånvaroperioden och påminnelse om läkarintyg till chef och medarbetare.

Rehabiliteringspåminnelser till chef vid upprepad korttidsfrånvaro, arbetsrelaterad frånvaro eller långtidsfrånvaro.

Rapport och analysverktyg med realtids data på MedHelp.se. All information följer medarbetaren och hanteras till fullo enligt GDPR.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.