Frånvarohantering för bättre hälsa

Vår tjänst för sjuk- och friskanmälan förenklar administrationen när någon är sjuk. Frånvarohantering ger en snabb överblick över sjukfrånvaron och dess orsaker vilket hjälper er att sänka sjukfrånvaron.

Enkel frånvarohantering för alla

Med vår tjänst Frånvarohantering gör medarbetarna enkelt sjuk- och friskanmälan via vår app, webb eller telefon. Tjänsten underlättar administrationen vid sjukfrånvaro och hjälper chefer att ta sitt arbetsmiljöansvar när någon är eller riskerar bli sjuk.

Frånvarohanteringen ger en tydlig bild av sjukfrånvaron och underlag för att förstå orsaker och upptäcka risker för ohälsa.

Koll på sjukfrånvaroorsaker och kostnader

Samlad statistik över sjukfrånvaron ger en bild av bland annat orsaker till sjukfrånvaro, återkommande sjukskrivningar och långtidsfrånvaro vilket gör det lättare att sätta in rätt åtgärder för minskad sjukfrånvaro.

Förenklad kontakt och personlig rådgivning

Frånvarohanteringen gör det smidigt att sjuk- och friskanmäla sig. Medarbetaren får även personlig sjukvårdsrådgivning vilket hjälper medarbetaren att bli frisk och komma snabbare tillbaka till arbetet.

Underlättar och sparar tid för chefer

Chefen har en viktig roll och stort ansvar när en medarbetare är sjuk eller i behov av rehabilitering. Överblick, påminnelser och processer möjliggör för chefen att implementera lämpliga åtgärder för att öka frisknärvaron hos sina medarbetare.

Frånvarohantering

Vår tjänst för sjuk- och friskanmälan förenklar administrationen när någon är sjuk och ger en snabb överblick över sjukfrånvaron och dess orsaker vilket hjälper er att sänka sjukfrånvaron.

Så funkar MedHelps Frånvarohantering

1
Sjukanmälan
Medarbetaren anmäler sjukdom eller vab snabbt och enkelt via vår app, webb eller telefon. Dygnet runt, året om.
2
Personlig sjukvårdsrådgivning
Erfarna sjuksköterskor ger medarbetaren råd och förslag till egenvård, och hänvisar till vårdmottagning eller företagshälsovård vid behov.
3
Meddelande till organisationen
Ett mail eller sms skickas automatiskt till närmaste chef och HR.
4
Återkoppling från sjuksköterska (valbart)
Tre dagar efter sjukanmälan hör sjuksköterskan av sig, ger uppföljande rådgivning och påminner om läkarintyg från dag 8. Om något förändrats meddelas det till berörda.
5
Påminnelse om läkarintyg
Sju dagar efter sjukanmälan påminns medarbetare och chef om att läkarintyg behövs från dag 8.
6
Kontakt med Försäkringskassan
Efter 14 dagars sjukfrånvaro kontaktar MedHelp Försäkringskassan och informerar samtidigt den som är sjuk och berörd chef.
7
Friskanmälan
När medarbetaren är frisk görs friskanmälan enkelt via vår app, webb eller telefon, och vid behov ges också uppföljande medicinsk rådgivning. Som arbetsgivare får du information om frånvaroperioden.
8
Statistik i plattformen
All information om sjukfrånvaron, beräknad återkomst och frånvaroorsak sparas i MedHelps plattform, tillgängligt för såväl medarbetaren som för dig som arbetsgivare.
9
Direktkontakt med den som är sjuk
Via plattformen får du som chef snabb överblick över sjuk- och vab-anmälningar. Om du vill kan du kontakta medarbetaren direkt via plattformen.

Frånvarohantering i korthet

Smart frånvarohantering har minskat sjukfrånvaron för Björn Lundén AB

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.