StartHälsoplattform med AIFrånvarohantering

Frånvarohantering

Vår tjänst för sjuk- och friskanmälan förenklar administrationen när någon är sjuk. Frånvarohantering ger en snabb överblick över sjukfrånvaron och dess orsaker vilket hjälper er att sänka sjukfrånvaron.

Förenkla hanteringen av sjukfrånvaron

Gör sjuk/vab- och friskhanteringen effektivare och smidigare. Med vår tjänst frånvarohantering gör medarbetarna enkelt vab-, sjuk- och friskanmälan via vår app, webb eller telefon. Tjänsten underlättar administrationen vid sjukfrånvaro och hjälper chefer att få en tydlig bild av sjukfrånvaron och underlag för att förstå orsaker och upptäcka risker för ohälsa.

Fördelar för organisationen

 • Effektivt och överskådligt
 •  Faktabaserat med mätbara effekter
 • Stöd att följa arbetsmiljölagstiftningen
 • Tryggt och säkert enligt enligt GDPR

Fördelar för HR

 • Enhetliga och automatiserade processer förenklar det dagliga arbetet
 • Fakta för proaktivt arbete med sjukfrånvaro/hälsa
 • Enhetliga och automatiserade processer förenklar det dagliga arbetet

Fördelar för chefer

 • Effektivt och överskådligt
 • Faktabaserat med mätbara effekter
 • Stöd att följa arbetsmiljölagstiftningen
 • Tryggt och säkert enligt GDPR

Se video om MedHelps Frånvarohantering

Så funkar MedHelps Frånvarohantering

1
Sjukanmälan
Medarbetaren anmäler sjukdom eller vab snabbt och enkelt via vår app, webb eller telefon. Dygnet runt, året om.
2
Personlig sjukvårdsrådgivning
Erfarna sjuksköterskor ger medarbetaren råd och förslag till egenvård, och hänvisar till vårdmottagning eller företagshälsovård vid behov.
3
Meddelande till organisationen
Ett mail eller sms skickas automatiskt till närmaste chef och HR.
4
Återkoppling från sjuksköterska (valbart)
Tre dagar efter sjukanmälan hör sjuksköterskan av sig, ger uppföljande rådgivning och påminner om läkarintyg från dag 8. Om något förändrats meddelas det till berörda.
5
Påminnelse om läkarintyg
Sju dagar efter sjukanmälan påminns medarbetare och chef om att läkarintyg behövs från dag 8.
6
Kontakt med Försäkringskassan
Efter 14 dagars sjukfrånvaro kontaktar MedHelp Försäkringskassan och informerar samtidigt den som är sjuk och berörd chef.
7
Friskanmälan
När medarbetaren är frisk görs friskanmälan enkelt via vår app, webb eller telefon, och vid behov ges också uppföljande medicinsk rådgivning. Som arbetsgivare får du information om frånvaroperioden.
8
Statistik i plattformen
All information om sjukfrånvaron, beräknad återkomst och frånvaroorsak sparas i MedHelps plattform, tillgängligt för såväl medarbetaren som för dig som arbetsgivare.
9
Direktkontakt med den som är sjuk
Via plattformen får du som chef snabb överblick över sjuk- och vab-anmälningar. Om du vill kan du kontakta medarbetaren direkt via plattformen.

Frånvarohantering i korthet

Smart frånvarohantering har minskat sjukfrånvaron för Björn Lundén AB

Vanliga frågor och svar

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!