Läkarintyg vid sjukfrånvaro

läkarintyg sjukfrånvaro

En medarbetare som är sjukfrånvarande mer än 15 dagar behöver få ett läkarintyg utfärdat för att vara berättigad till sjuklön eller sjukpenning. Detta är för att Försäkringskassan behöver en medicinsk förklaring till varför arbetstagaren inte kan arbeta och då krävs ett giltigt läkarintyg som bevisar nedsatt arbetsförmåga. Arbetstagaren ska skicka intyget till Försäkringskassan, samt en kopia till arbetsgivaren.

När krävs läkarintyg vid sjukfrånvaro?

Om en medarbetare är frånvarande på grund av sjukdom eller skada och har nedsatt arbetsförmåga under mer än 8 dagar måste medarbetaren visa upp ett läkarintyg till sin arbetsgivare för att förlänga sin sjukskrivning och kunna erhålla sjukpenning.

När behövs inte läkarintyg vid sjukfrånvaro?

Vid kortare sjukfrånvaro, det vill säga mindre än 8 dagar, behövs inget läkarintyg.

Vad behöver ett läkarintyg vid sjukfrånvaro innehålla?

Ett läkarintyg ska visa att arbetsförmågan är begränsad som följd av sjukdom eller skada, samt vad läkaren grundar sin bedömning på. Försäkringskassan behöver tillräcklig information i läkarintyget för att kunna bedöma medarbetarens arbetsförmåga. Exakt vad läkarintyget ska innehålla för att Försäkringskassan ska besluta om sjukpenning beror på begränsningar som sjukdomen eller skadan medför för arbetstagaren i relation till sina arbetsuppgifter.

Övriga regler och bestämmelser för läkarintyg vid sjukfrånvaro

För att erhålla sjukpenning och sjuklön krävs ett läkarintyg från arbetstagaren, där en läkare bekräftar att hen inte kan arbeta till följd av sjukdom eller skada. Den ska skickas till Försäkringskassan, som då gör en bedömning av rätten till sjukpenning under sjukperioden. Medarbetare ska även skicka en kopia till sin arbetsgivare. Arbetslösa ska i stället skicka in läkarintyget till Arbetsförmedlingen för att erhålla sjukpenning.

De flesta regioner kan i dag utfärda elektroniska intyg. Den som ansöker om sjukpenning kan då bifoga sitt intyg tillsammans med sin ansökan på Försäkringskassans webbplats. Läkaren kan också skicka in intyget elektroniskt till Försäkringskassan. Den som fått läkarintyg på papper skickar originalet till Försäkringskassans inläsningscentral.


Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?