← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen – så här gör du

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen – så här gör du

Ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete. Därför är det viktigt att arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Här har vi samlat råd kring hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen på individuell nivå, gruppnivå och organisatorisk nivå.

En hälsofrämjande arbetsplats ger hälsosammare medarbetare

Studier visar att det finns tydliga samband mellan arbetsgivarens sätt att leda och organisera verksamheten och medarbetarnas hälsa och sjukfrånvaro. Både specifika hälsofrämjande åtgärder och sättet att organisera arbetet på generellt har betydelse. Ledarskapet är en annan faktor som har stor påverkan.

– Det finns goda skäl för arbetsgivaren att bedriva ett aktivt och målmedvetet hälsofrämjande arbete. Det gäller att ha koll på sin organisation och vad som främjar hälsa och välmående – och därmed minskar risk för ohälsa. Varje organisation behöver förstå sitt eget hälsoläge och arbeta främjande utifrån det, säger Lars Roth, CGO på MedHelp Care.

Hälsofrämjande arbete – exempel på insatser

Individuell nivå – specifika insatser

På individnivå handlar det hälsofrämjande arbetet alltid om att utgå från specifik person och vad hen behöver för att må bra. Exempel på insatser:

  • Prata om hälsa och livsstil under medarbetarsamtal.
  • Hantering av stress.
  • Mindfulness, yoga eller meditation.
  • Hälsosamtal-/rådgivning via företagshälsovård.

Gruppnivå – insatser för chefer och ledare 

Arbetsledare och chef har en nyckelroll i det hälsofrämjande arbetet, både som förebild och som en avgörande del av medarbetarnas arbetsmiljö.

  • Se till att chefer och ledare har en grundläggande hälsokompetens och förstår sin roll både som förebild och som ledare.
  • Utse hälsoambassadörer med uppdrag att inspirera kollegorna till en hälsofrämjande livsstil, till exempel genom att ta initiativ till gemensam träning eller cykling till jobbet. Se till att hälsoinspiratörerna får utbildning, mandat och tid för uppgiften.
  • Som chef/ledare – fråga ofta hur dina medarbetare mår.

Organisatorisk nivå – grundläggande insatser

På organisatorisk nivå handlar det om att se det hälsofrämjande arbete som en naturlig del av företagskulturen. Det handlar om:

  • Fokus på ökad delaktighet.
  • Processer och strukturer som stödjer hälsofrämjande arbete övergripande.
  • Löpande diskussioner om arbetsmiljön.

Vill du veta mer om hur MedHelp kan hjälpa dig jobba effektivt med hälsofrämjande insatser?

Senast uppdaterad: 2023-10-31

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?